Belangenafweging concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op: 22 september 2020

De rechter heeft bij toepassing van een concurrentiebeding, voortvloeiende uit een arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid om op grond van artikel 7:653 BW het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Bij een dergelijk oordeel vindt er een afweging van belangen plaats, namelijk het te beschermen belang van de werkgever en het belang van de werknemer om naar een andere werkgever te gaan. Bij een dergelijke belangenafweging zijn alle feiten en omstandigheden van belang. Zo zal worden nagegaan welk belang van de werkgever wordt beschermd en of dat een wezenlijk belang is. Tevens zal worden nagegaan welke belangen werknemer heeft bij het aanvaarden van een andere betrekking. Indien een werknemer onbillijk wordt benadeeld door het betreffende beding, kan de rechter tot gehele of gedeeltelijke vernietiging overgaan.

In de zaak met de vindplaats ECLI:NL:GHARL:2020:6344 is een dergelijke belangenafweging aan de orde gekomen. Het betrof overigens een belangenafweging in kort geding. Reden waarom schorsing van het beding is verzocht totdat in een bodemprocedure een uitspraak zou komen. De kantonrechter is in eerste aanleg niet tot een schorsing overgegaan, echter in hoger beroep is de verzochte schorsing toegewezen. Het Hof kwam tot het oordeel dat de data uit het systeem van de oud-werkgever van werknemer, niet bruikbaar zijn voor eventuele concurrentie. De kennis van werknemer welke in het hoofd zou zijn opgeslagen is mogelijk van enig belang, echter niet van wezenlijk belang. Ten opzichte van de belangen van de werkgever oordeelde het Gerechtshof dat de werknemer wel een belang heeft bij de overstap naar een andere werkgever, daar de financiële situatie en zijn functie zou verbeteren, werknemer alleen nog in de dagdienst zou hoeven te werken en hij verlost zou zijn van de moeizame samenwerking met de directeur van de oud-werkgever. Het Gerechtshof kwam aldus wel tot het oordeel dat in verhouding tot het beschermend belang van de werkgever, de werknemer door het concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld. Dit leidde tot het oordeel dat voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter in een eventuele bodemprocedure het concurrentiebeding zal vernietigen.

Indien u vragen heeft over concurrentiebeding kunt u altijd met ons kantoor contact opnemen.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling