De rol van de medisch adviseur

Gepubliceerd op: 10 september 2019

Het kan zijn dat binnen uw letselschaderegeling medische informatie nodig is. Middels de medische informatie kan de aard en de omvang van de door u opgelopen letselschade worden vastgelegd en kan uw herstelproces worden gevolgd. Echter, binnen de Richtlijn Licht Letsel is ervoor gekozen, in verband met geringe ernst van het letsel, eventuele medische onderbouwing terzijde te laten. Natuurlijk kan het wel van belang zijn dat wij als uw belangenbehartiger over uw medische informatie beschikken om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Volgens de privacywetgeving mag de schadebehandelaar van uw dossier bij de verzekeraar uw medische stukken niet inzien. De medische beoordeling vindt bij de verzekeraar plaats door een medisch adviseur. Niet alleen zij maken gebruik van een medisch adviseur, ook wij als uw belangenbehartiger schakelen een medisch adviseur in. Een medisch adviseur vraagt uw medische stukken op, beoordeelt deze en adviseert over causaliteit, duur van het herstel en een eventueel blijvende invaliditeit. Een medisch adviseur kan bij gelegenheid bepalen of een medische expertise noodzakelijk is. Dit is vaak niet nodig wanneer beide medisch adviseurs het eens zijn. Bij uiteenlopende visies kan er ook voor worden gekozen om de medisch adviseurs met elkaar in overleg te laten treden.

Belangrijk! Een concrete, duidelijke en zo compleet mogelijke vraagstelling richting de medisch adviseur is erg belangrijk. De medisch adviseur verzamelt de informatie op basis van deze vraagstelling. In het medisch advies houdt de medisch adviseur rekening met aspecten die de omvang van de schade kunnen beïnvloeden dan wel de causale relatie tussen de ongevalsgevolgen (medisch) en de onrechtmatige daad.

Over het algemeen is het doel om inzicht te krijgen in het navolgende:

  • Aard van het letsel;
  • Genezingsproces;
  • Restverschijnselen;
  • Medisch oorzakelijk verband (causaal verband);
  • Prognose;
  • Mate van invaliditeit;
  • Beperkingen die aannemelijk zijn op basis van medische gronden (alhier onderscheid tussen beperkingen in algemene zin en beperkingen voor de beroepsuitoefening).

NB: een medisch adviseur kan een onderzoek instellen door een andere arts in te schakelen. Deze arts maakt een rapport op en stuurt dit rapport terug, een zogenaamde medische controle.

De medisch adviseur beoordeelt de beperkingen in psychische of fysieke belastbaarheid. Beperkingen betekenen een verminderd vermogen tot het uitvoeren van bepaalde handelingen en activiteiten (bijvoorbeeld het vermogen tot lopen, zitten, bukken, staan en concentreren). Hierbij gaat een medisch adviseur na welke (blijvende) beperkingen een gevolg zijn van het door het ongeval opgelopen letsel. Bij licht letsel is veelal geen sprake van blijvende invaliditeit, maar van restloos herstel.

Daarnaast stelt een medisch adviseur vast of er beperkingen aanwezig zijn door aandoeningen die niet in causaal verband staan met het ongeval (pre-existentie en predispositie).

Noot: bij predispositie moet de aansprakelijke partij aantonen dat de aandoening ook zonder ongeval (op termijn) tot klachten zou hebben geleid, wil de predispositie gevolgen hebben voor de schadeomvang.  Ook na het ongeval kunnen er overige omstandigheden zijn die van invloed zijn op het causaal verband. Denk aan een tweede ongeval of een nieuwe ziekte, klacht of aandoening. Afhankelijk van de ernst, kan de causale keten van het ongeval hierdoor worden onderbroken. Een medisch adviseur informeert hierover zodat uw schaderegeling eerlijk verloopt.

Wilt u meer informatie? Kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord. 

Bron: Letselschaderaad

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Huurovereenkomst ontbinden

Men kan een huurovereenkomst ontbinden indien een partij tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst. Voor de beëindiging van een overeenkomst door middel van ontbinding, wordt tevens verwezen naar hetgeen onder contract beëindigen is aangegeven. Naast de algemene regels voor ontbinding bestaat in het huurrecht ook een meer specifieke bepaling.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden

 

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke cookiediensten.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Om deze website te gebruiken, gebruiken we de volgende technisch vereiste cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services