Exen minder vaak voor de rechter bij scheiding

Gepubliceerd op: 13 oktober 2020

Onderzoek onder stellen die de afgelopen twee jaar uit elkaar zijn gegaan, laat zien dat 41 % van de scheidende stellen kiest voor begeleiding van een (scheidings)mediator en dat de rechter in slechts 6% van de echtscheidingen uitspraak heeft moeten doen. Dat percentage lag in 2011 nog op 31%. (Advocaat)mediators worden het meest ingeschakeld bij een scheiding. Deze resultaten komen voort uit onderzoek dat is uitgevoerd door Kantar, in opdracht van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Wanneer je gaat scheiden kunnen de emoties hoog oplopen. Er moet veel geregeld worden, je bent boos en/of verdrietig, je maakt je zorgen hoe het moet na de scheiding, je hoofd loopt over en dat komt de communicatie niet ten goede. Veel mensen kiezen voor mediation ter voorkoming van een vechtscheiding. Als je samen kinderen hebt, heb je ondanks de scheiding nog een toekomstige relatie als ouders. Dat is vaak lastig, omdat je vervalt in het oude communicatiepatroon. Een mediatior kan hierbij helpen en bijsturen waar nodig.
Maar ook zonder kinderen, is het van belang gezamenlijk tot een oplossing te komen. Een oplossing die op deze manier tot stand is gekomen, wordt beter en langer gedragen dan iets dat door de rechter is opgelegd. Veelal verloopt een mediation vele malen sneller dan een rechtsgang en is daardoor ook goedkoper. Bij mediation worden de kosten gedeeld, in plaats van dat ieder de eigen advocaatkosten en het griffierecht van de rechtbank voldoet.

Overigens kan mediation niet enkel worden ingezet op het moment dat mensen uit elkaar gaan, ook stellen die langere tijd uit elkaar zijn, kunnen gebaat zijn bij mediation. Iedereen is welkom. Gehuwde stellen, geregistreerde partners, samenwoners, gehuwd in gemeenschap van goederen, gehuwd op huwelijkse voorwaarden, stellen met kinderen, zonder kinderen, koopwoning, huurwoning, of onderneming. Ook wanneer er conflicten ontstaan in de uitvoering van het ouderschapsplan en/of de alimentatie (her)berekend dient te worden, bent u aan het goede adres. Wensen van kinderen veranderen en door veranderingen kan de alimentatie niet langer passend zijn; redenen om met elkaar om de tafel te gaan zitten.

Alle drie de mediators van VQ Advocaten zijn naast de vFAS ook aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), het enige erkende mediatorregister van Nederland. Doordat onze mediators tevens advocaat zijn, kunnen ze de regie in handen nemen en houden. Ze zullen er voor zorgen dat alles besproken wordt en dat er heldere afspraken op papier komen te staan. 

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling