Kopstaartbotsing

Gepubliceerd op: 3 april 2019
Bij een kopstaartbotsing is veelal degene die achterop rijdt aansprakelijk voor het ongeval. Toch is dit niet altijd het geval. Dit is het geval indien de “voorligger” onverwacht en zonder noodzaak stopt. Voorbeelden hiervan zijn stoppen voor een dier dat oversteekt of stoppen voor een stoplicht dat op oranje staat terwijl de voorligger een dusdanige vaart heeft. Ook wanneer de achteroprijder wordt afgesneden door de voorligger is er meestal geen sprake van aansprakelijkheid van de achteroprijder.

Ondanks dat er in artikel 19 van het Reglement van Verkeersregels staat dat “de bestuurder in staat moet zijn om zijn voertuig tot stand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is”, kan het zijn dat de voorste bestuurder aansprakelijk is indien deze gevaar of hinder op de weg heeft veroorzaakt.

In verband met de aansprakelijkheidsdiscussie is het van belang dat het schadeaanrijdingsformulier juist en volledig wordt ingevuld en is het verstandig om eventuele getuigen te vragen een verklaring af te leggen over de toedracht.

Indien u slachtoffer bent van een kop-staartbotsing/aanrijding kunt u contact met ons opnemen voor het verhalen van de door u geleden letselschade bij de verzekeringsmaatschappij van degene die u heeft aangereden.

VQ Advocaten kunt u o.a. helpen bij:

Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2020

Arbeidsrecht | NieuwsWetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2020Gepubliceerd op: 8 juli 2019Het arbeidsrecht blijft in beweging. Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd (Wet werk en zekerheid, de WWZ) en de nieuwe wijzigingen staan alweer...

Uitspraak d.d. 21 mei 2019 Hof Den Haag (letsel in supermarkt)

Arbeidsrecht | Letselschade | NieuwsUitspraak d.d. 21 mei 2019 Hof Den Haag (letsel in supermarkt)Gepubliceerd op: 5 juli 2019In hoger beroep is de werkgever aansprakelijk voor de schade ten gevolge van een val van werkneemster in een supermarkt, na het doen van privé...

Nieuwe Wet herziening partneralimentatie

Familierecht | NieuwsNieuwe Wet herziening partneralimentatieGepubliceerd op: 2 juli 2019Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. Op basis van deze wet wordt de alimentatietermijn in de basis verkort tot de helft van de...

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Laat ons u helpen.

VQ Advocaten

Het advocatenkantoor heeft een team van gespecialiseerde advocaten die een specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgerond.

Contact

Gegevens

West-Voorstraat 1
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Tel.: 0186-614477

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Privacyverklaring