Nieuwe Wet herziening partneralimentatie

Gepubliceerd op: 2 juli 2019

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. Op basis van deze wet wordt de alimentatietermijn in de basis verkort tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Op dit moment geldt er nog een partneralimentatieverplichting van maximaal 12 jaar. De nieuwe Wet betekent dan ook een aanzienlijke beperking van de omvang van de alimentatieverplichting. Wat betekent dit voor u?

Van belang is dat de nieuwe Wet pas over een half jaar inwerking treedt, namelijk per 1 januari 2020. De thans lopende echtscheidingszaken en reeds bestaande alimentatieverplichtingen worden niet geraakt door de nieuwe Wet. De nieuwe regels worden slechts van toepassing op echtscheidingsverzoeken die op of na 1 januari 2020 worden ingediend.

Verder is belangrijk om te weten dat de nieuwe Wet drie uitzonderingsgevallen kent:

  1. Indien op het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaren én de leeftijd van de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar lager is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting wanneer de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt. De maximale termijn is dan 10 jaar, als de alimentatiegerechtigde precies 10 jaar voor de AOW-leeftijd zit op het moment van scheiding.
  2. Indien de uit het huwelijk geboren kinderen nog niet allemaal de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt, eindigt de alimentatieduur niet eerder dan op het tijdstip dat het jongste kind twaalf jaar is geworden. De maximale termijn is dan 12 jaar, als het jongste kind geboren wordt op het moment van scheiding.
  3. Voor alimentatiegerechtigden die op of voor 1 januari 1970 geboren zijn, de vijftig jaar en ouderen, geldt een maximale alimentatietermijn van tien jaar.

Als er een samenloop is van meerdere uitzonderingen, dan geldt de langste termijn.

Tot slot kent de nieuwe Wet een hardheidsclausule. Als beëindiging van de alimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan de rechter op diens verzoek alsnog een termijn vaststellen. Daarmee kan de alimentatieduur in schrijnende gevallen worden verlengd.

De nieuwe Wet is van toepassing op alle echtscheidingsverzoeken die worden ingediend op of na 1 januari 2020. De alimentatietermijn gaat echter pas lopen vanaf het moment van ontbinding van het huwelijk, dat wil zeggen vanaf de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Dit betreft dan ook een later tijdstip dan de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat, uitzonderingen daargelaten, er geen termijn van twaalf jaar meer zal bestaan. Gelet op het overgangsrecht zal er voor u veel vanaf kunnen hangen of het verzoekschrift tot echtscheiding voor of na 1 januari 2020 wordt ingediend.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Huurovereenkomst ontbinden

Men kan een huurovereenkomst ontbinden indien een partij tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst. Voor de beëindiging van een overeenkomst door middel van ontbinding, wordt tevens verwezen naar hetgeen onder contract beëindigen is aangegeven. Naast de algemene regels voor ontbinding bestaat in het huurrecht ook een meer specifieke bepaling.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden

 

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke cookiediensten.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Om deze website te gebruiken, gebruiken we de volgende technisch vereiste cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services