UWV aansprakelijk voor niet afgeven van deskundigenoordeel

Gepubliceerd op: 9 april 2020

Bij de discussie over arbeidsongeschiktheid is vaak een deskundigenoordeel van het UWV nodig. Dit kan reeds aan de orde zijn bij het re-integratietraject of bij een loonvordering. De praktijk leert dat soms lang op een deskundigenoordeel moet  worden gewacht of zelfs in het geheel niet wordt afgegeven. Een interessante uitspraak hierover is de uitspraak met de navolgende vindplaats: ECLI:NL:GHSHE:2020:766

In die zaak heeft het UWV erkend onrechtmatig te hebben gehandeld door niet (tijdig) een deskundigenoordeel af te geven. De werknemer had het deskundigenoordeel aangevraagd. In deze werd vastgesteld dat indien het deskundigenoordeel wel tijdig zou zijn afgegeven, veel eerder duidelijk zou zijn geweest dat werknemer arbeidsongeschikt was om zijn eigen werk te doen. Het causaal verband en de toerekening van de schade aan het UWV, werd eveneens vastgesteld. Vervolgens is de schade begroot.

Een andere mogelijkheid voor de werknemer dan het deskundigenoordeel, is het verzoeken van een second opinion bij een andere externe bedrijfsarts. De kosten daarvan komen voor rekening van werkgever. Die mogelijkheid bestaat sinds 1 juli 2017.

Indien u nader advies wenst over (de noodzaak van) een deskundigenoordeel, loonvordering of andere vragen welke bij arbeidsongeschiktheid aan de orde komen, kunt u met ons kantoor contact opnemen.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden