Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog

Gepubliceerd op: 3 maart 2020

Op 7 februari 2020 heeft de Hoge Raad de uitspraak gedaan over de vraag of een arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk kan worden vernietigd wegens bedrog. In deze casus betrof het de functie van een psychotherapeut waarbij de werknemer heeft vermeld dat hij lid is van diverse specialisatieverenigingen en bepaalde opleidingen heeft afgerond. Later is gebleken dat de betreffende werknemer daarover heeft gelogen. Dit had zelfs het gevolg dat de inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd een beroepsverbod heeft opgelegd daar de werknemer nimmer lid is geweest of niet langer bij ‘BIG’ geregistreerd was. De werkgever heeft vervolgens terugbetaling van het aan werknemer uitbetaalde netto loon gevorderd, daar werkgever heeft aangevoerd dat het voornoemde loon onverschuldigd aan werknemer is betaald, nu de betaling op grond van de overeenkomst welke buitengerechtelijk is vernietigd heeft plaatsgevonden.

In de eerdere uitspraken hebben de kantonrechter en het gerechtshof geoordeeld dat een buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst alleen mogelijk is indien de arbeidsovereenkomst geheel inhoudsloos zou zijn geworden door het gepleegde bedrog. Dit vloeit voort uit de beschermingsgedachte van het ontslagrecht.  De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat de inhoudsloosheid van de arbeidsovereenkomst geen vereiste is voor het slagen van een beroep op vernietiging wegens bedrog. Uit artikel 3:44 lid 3 BW volgt niet de eis dat de arbeidsovereenkomst geheel nutteloos moet zijn gebleken. Indien is gebleken dat de werkgever door de arbeidsovereenkomst enig voordeel heeft gehad, kan daarmee rekening worden gehouden bij de toepassing van artikel 3:53 lid 2 BW. Aldus met betrekking tot de gevolgen van de vernietiging kan de rechter geheel of ten dele de werking van de vernietiging ontzeggen. In ieder geval heeft een werkgever de mogelijkheid om op grond van bedrog door een werknemer de arbeidsovereenkomst te vernietigen. Voor de gehele tekst van de uitspraak kunt u de navolgende link aanklikken.

U bent als werkgever niet gebonden aan een werknemer die heeft gelogen over opleidingen en andere kwalificaties. Er zijn mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Voor nadere informatie of advies kunt u met ons kantoor contact opnemen.

Bron

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden