Verzekeraars in letselschadezaken zijn traag

Gepubliceerd op: 8 april 2019
In de gedragscode behandeling letselschadezaken of GBL zijn gedragsregels opgenomen voor verzekeraars, slachtoffers en belangenbehartigers.

In de praktijk worden de gedragsregels lang niet altijd nageleefd door verzekeraars. Zo worden vaak de termijnen uit de GBL niet gehaald. Veelal lukt het verzekeraars niet om binnen drie maanden een standpunt in te nemen over de aansprakelijkheid en wordt er niet binnen twee jaar afgewikkeld. Daarnaast komt het voor dat verzekeraars allerlei (causaliteit) discussies opwerpen waardoor het slachtoffer langer op de schadevergoeding moet wachten.

Het probleem is dat er geen sanctiemogelijkheden zijn als de gedragsregels worden overschreden. Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert De Letselschaderaad een onderzoek naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het resultaat wordt vóór de zomer van 2019 verwacht.

Op dit moment is het alleen mogelijk om een klacht in te dienen bij de verzekeraar zelf of bij het Kifid. Op 11 december 2018 heeft het Hof Leeuwarden € 10.000,00 extra smartengeld opgelegd aan de verzekeraar vanwege trage schadeafhandeling. Wellicht dat dit meer uitkomst zal bieden in de letselschadezaken waarin bovenstaande aan de orde is.

VQ Advocaten kunt u o.a. helpen bij:

Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2020

Arbeidsrecht | NieuwsWetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2020Gepubliceerd op: 8 juli 2019Het arbeidsrecht blijft in beweging. Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd (Wet werk en zekerheid, de WWZ) en de nieuwe wijzigingen staan alweer...

Uitspraak d.d. 21 mei 2019 Hof Den Haag (letsel in supermarkt)

Arbeidsrecht | Letselschade | NieuwsUitspraak d.d. 21 mei 2019 Hof Den Haag (letsel in supermarkt)Gepubliceerd op: 5 juli 2019In hoger beroep is de werkgever aansprakelijk voor de schade ten gevolge van een val van werkneemster in een supermarkt, na het doen van privé...

Nieuwe Wet herziening partneralimentatie

Familierecht | NieuwsNieuwe Wet herziening partneralimentatieGepubliceerd op: 2 juli 2019Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. Op basis van deze wet wordt de alimentatietermijn in de basis verkort tot de helft van de...

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Laat ons u helpen.

VQ Advocaten

Het advocatenkantoor heeft een team van gespecialiseerde advocaten die een specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgerond.

Contact

Gegevens

West-Voorstraat 1
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Tel.: 0186-614477

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Privacyverklaring