Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Probleemanalyse

De cliënt wenst betaling van zijn facturen, echter de wederpartij gaat daar niet toe over.

Doordat de wederpartij de betreffende facturen niet voldoet heeft dit een negatieve invloed op de onderneming van de cliënt. Tevens kan dit probleem tevens problemen veroorzaken voor andere commerciele relaties van de cliënt. Daarbij kan worden gedacht aan derde partijen die mede afhankelijk zijn van het betreffende product of verleende dienst.

Klanten over ons

Mogelijkheden

Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?

De wederpartij dient te worden aangeschreven en een procedure dient te worden aangezegd. Tevens dient de wederpartij te worden gewezen op de buitengerechtelijke incassokosten. Indien een wederpartij nog niet tot betaling over is gegaan, zal de procedure aanhangig moeten worden gemaakt.

Oplossing(en)

Hoe kan VQ advocaten u helpen?

De incassomedewerkers van VQ Advocaten staan bekend om hun daadkracht en doorzettingsvermogen. Zij zijn bekend met de markt. Uw wederpartij wordt schriftelijk en telefonisch benaderd. Daarbij wordt gewezen op de betalingsverplichting. Altijd beleefd, maar toch dringend. Indien blijkt dat in der minne toch geen oplossing kan worden gevonden, wordt er na overleg met de cliënt geprocedeerd.

De keuzes tussen de verschillende soorten procedures worden met u besproken en u wordt geadviseerd, waarbij natuurlijk het kostenaspect wordt meegenomen. Indien nodig zal een advocaat van VQ Advocaten voor de procedure worden ingeschakeld.

Situatieschets 

Wat is de gewenste situatie hierna voor de cliënt?

De vordering is voldaan. De buitengerechtelijke incassokosten worden op grond van de wet en/of op grond van de contractuele bepalingen aan de wederpartij doorbelast. Ook de wettelijke (handels-)rente of contractuele rente wordt gevorderd. Hierdoor hoeft de zaak de cliënt bij incasso van de openstaande vordering in beginsel niets te kosten. In een procedure zal door de rechter uiteindelijk worden bepaald welke buitengerechtelijke incassokosten moeten worden betaald.

Maak een afspraak bij ons op kantoor

Stappenplan

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap 1

Overleg met incasso van
VQ Advocaten over de vordering en de kosten van incasso.

Stap 2

Aanschrijven van de wanbetaler.

Stap 3

Bewaken van termijnen en zonodig procederen.

Stap 4

Contact onderhouden met de gerechtsdeurwaarder voor verdere tenuitvoerlegging van een vonnis.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling