Transitievergoeding berekenen

Bij ontslag kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt. Recht op een transitievergoeding bestaat als de werknemer wordt ontslagen of als een tijdelijk contract niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever. Tevens is de transitievergoeding vaak het uitgangspunt voor de onderhandelingen met betrekking tot een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Met de berekening heeft u dan ook een indicatie van een eventuele transitievergoeding

Transitievergoeding

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling