Alles op een rij

Benieuwd naar de laatste uitspraken, actualiteiten en vacatures? Laat u zich door onze informatiebank op de hoogte stellen.

De laatste berichten

Nieuws & Uitspraken

Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

24 november jl.is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat regelt dat ook ongehuwde/niet-geregistreerde partners bij erkenning van een kind automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder krijgen. Het onderscheid tussen kinderen geboren uit...

Indexeringspercentage alimentatie 1 januari 2021 is vastgesteld op 3%

Indexeringspercentage alimentatie 1 januari 2021 is vastgesteld op 3%

Jaarlijks stijgen de vastgestelde alimentatiebedragen. De wettelijke indexering wordt op grond van artikel 1:402a BW aan het einde van ieder jaar vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming en gepubliceerd in de Staatscourant. Dit houdt in dat elk jaar de...

Exen minder vaak voor de rechter bij scheiding

Exen minder vaak voor de rechter bij scheiding

Onderzoek onder stellen die de afgelopen twee jaar uit elkaar zijn gegaan, laat zien dat 41 % van de scheidende stellen kiest voor begeleiding van een (scheidings)mediator en dat de rechter in slechts 6% van de echtscheidingen uitspraak heeft moeten doen. Dat...

Overtreding coronamaatregelen door werknemer

Overtreding coronamaatregelen door werknemer

Binnen bedrijven zijn thans de coronamaatregelen van toepassing. In de zaak met de vindplaats ECLI:NL:RBROT:2020:7517 kwam aan de orde wat de gevolgen zijn van de overtreding van dergelijke maatregelen. In die zaak wenste een werknemer ondanks de coronamaatregelen een...

Belangenafweging concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst

Belangenafweging concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst

De rechter heeft bij toepassing van een concurrentiebeding, voortvloeiende uit een arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid om op grond van artikel 7:653 BW het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Bij een dergelijk oordeel vindt er een afweging van belangen...

Dag van de Scheiding 11 september 2020

Dag van de Scheiding 11 september 2020

‘Deskundige begeleiding bij scheiding is essentieel’ Elk jaar in september wordt de landelijke Dag van de Scheiding gehouden. Ook bij VQ Advocaten kunt u terecht met al uw vragen over onder meer scheiding, alimentatie, ouderschapsplan, huwelijkse voorwaarden,...

Uitbreiding directie

Uitbreiding directie

Graag willen wij het heugelijke nieuws met jullie delen dat de directie van VQ Advocaten per 1 september jl. is uitgebreid naar vier personen. Advocaat Marc Backx zal zich voegen bij Corrine Visser, Arno Quispel en Marian Quispel-Kooy. Er wordt met veel enthousiasme...

Medische fout zaken

Medische fout zaken

Juridisch kader Een arts is naar Nederlands recht aansprakelijk voor ontstane schade als hij of zij medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Dat wil zeggen dat hij niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder dezelfde...

Door de corona-crisis minder scheidingen?

Door de corona-crisis minder scheidingen?

Uit een enquête, gehouden onder alle leden van de Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS), is gebleken dat er een terugloop is van het aantal echtscheidingsaanvragen op dit moment. Uit het bericht blijkt dat de financiële onzekerheid...

Aansprakelijkheid voor ingeleend personeel, positie vrijwilligers

Aansprakelijkheid voor ingeleend personeel, positie vrijwilligers

In artikel 7:658 lid 4 BW is geregeld dat de uitzendkracht of ingeleende arbeidskracht zowel de formele werkgever als de inlener kan aanspreken indien een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. De reikwijdte van dit artikel is niet beperkt tot alleen uitzendkrachten en...

UWV aansprakelijk voor niet afgeven van deskundigenoordeel

UWV aansprakelijk voor niet afgeven van deskundigenoordeel

Bij de discussie over arbeidsongeschiktheid is vaak een deskundigenoordeel van het UWV nodig. Dit kan reeds aan de orde zijn bij het re-integratietraject of bij een loonvordering. De praktijk leert dat soms lang op een deskundigenoordeel moet  worden gewacht of zelfs...

De coronacrisis, omgangsregelingen en alimentatie

De coronacrisis, omgangsregelingen en alimentatie

De coronacrisis roept veel vragen op over de omgang en de alimentatie. Moeten de regelingen en afspraken nog worden nagekomen? Ons antwoord: ja, in beginsel wel. Ons advies: wees redelijk en probeer samen tot een oplossing te komen. Sinds een paar weken staat alles op...

Coronavirus en werk: de meest gestelde vragen

Coronavirus en werk: de meest gestelde vragen

Het Juridisch Loket heeft het onderstaande artikel geschreven. Het coronavirus kan voor problemen zorgen op uw werk. Wat zijn bijvoorbeeld uw rechten in thuisquarantaine? En wat te doen als de créche ineens dicht is?  Moet mijn werkgever maatregelen nemen om...

Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog

Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog

Op 7 februari 2020 heeft de Hoge Raad de uitspraak gedaan over de vraag of een arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk kan worden vernietigd wegens bedrog. In deze casus betrof het de functie van een psychotherapeut waarbij de werknemer heeft vermeld dat hij lid is van...

Echtscheiding: nieuwe fiscale regels

Echtscheiding: nieuwe fiscale regels

Nieuwe fiscale regels per 1 januari 2020 hebben ook gevolgen voor een echtscheiding. Zoals bekend is de duur van de partneralimentatie voor scheidingen die plaatsvinden na 1 januari 2020, gewijzigd van 12 jaar naar 5 jaar (uitzonderingen daargelaten). Echter, ook...

Aangepaste openingstijden

Aangepaste openingstijden

In verband met de feestdagen gelden er aangepaste openingstijden voor ons kantoor: Dinsdag 24 december 2019 gesloten vanaf 15.00 uur. Woensdag 25 december 2019 gesloten. Donderdag 26 december 2019 gesloten. Dinsdag 31 december 2019 gesloten vanaf 15.00 uur. Woensdag 1...

Relatiebeding van toepassing op voormalige klantrelaties?

Relatiebeding van toepassing op voormalige klantrelaties?

In de uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2019:4336) is aan de orde gekomen of voormalige klantrelaties onder een relatiebeding vallen, welke met de werknemer is overeengekomen. Het uitgangspunt bij de beoordeling van die vraag betrof de...

Vacature: ervaren letselschade jurist en/of advocaat

Vacature: ervaren letselschade jurist en/of advocaat

VQ Advocaten is een advocatenkantoor in Oud-Beijerland. Met een team van gespecialiseerde medewerkers werken wij in de rechtsgebieden letselschade, familierecht, incasso, ondernemingsrecht en contractenrecht. Wij adviseren en begeleiden onze cliënten en waar nodig...

Afbouw aftrekbaarheid partneralimentatie vanaf 2020

Afbouw aftrekbaarheid partneralimentatie vanaf 2020

Met ingang van het jaar 2020 zal de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie stapsgewijs worden verlaagd. Dit houdt in, dat alimentatiebetalers recht hebben op een herberekening van de te betalen partneralimentatie. Omdat partneralimentatie altijd bruto wordt...

Bouwers nemen het niet zo nauw met de veiligheidsregels

Bouwers nemen het niet zo nauw met de veiligheidsregels

Jaarlijks worden er honderden bouwers op de vingers getikt omdat ze zich niet aan de veiligheidsregels houden. In het merendeel van de gevallen zijn de overtredingen zelfs zo ernstig dat de werkzaamheden worden stilgelegd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de...

Smartengeld na letselschade: wat is het en heb ik daar recht op?

Smartengeld na letselschade: wat is het en heb ik daar recht op?

Als u letselschade heeft opgelopen als gevolg van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dan heeft u recht op een smartengeld. Een smartengeld ontvangt u bovenop de vergoeding voor materiële schade, zoals medische kosten en inkomstenverlies. Wat is...

Werkgever dient mee te werken aan beëindiging slapend dienstverband

Werkgever dient mee te werken aan beëindiging slapend dienstverband

Al enige tijd bestaat er een situatie van een slapend dienstverband indien een werkgever het dienstverband in stand houdt enkel en alleen met de reden om geen transitievergoeding te hoeven voldoen. Ter zake daarvan zijn aan de Hoge Raad een aantal vragen gesteld....

Wettelijke indexering kinderalimentatie

Wettelijke indexering kinderalimentatie

Ben je gescheiden en heeft de rechtbank een kinderalimentatie vastgesteld? Of ben je samen met je ex in een convenant/ouderschapsplan een kinderalimentatie overeengekomen? Vergeet dan de zogenaamde jaarlijkse wettelijke indexering niet. De Minister van...

Nieuw wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

Nieuw wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diende op 16 september jl. het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding in bij de Tweede Kamer. Dit voorstel zou tot gevolg hebben dat ex-partners na een echtscheiding een eigen aanspraak krijgen op...

Ongeval met elektrische fiets

Ongeval met elektrische fiets

Elektrische fietsen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Tegenwoordig wordt de elektrische fiets door alle leeftijden gebruikt. Wat als u een ongeval overkomt met een elektrische fiets? Als bestuurder van een elektrische fiets met trapondersteuning valt u...

Slachtoffers van geweldsmisdrijven

Slachtoffers van geweldsmisdrijven

Als u slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf is dat een ingrijpende gebeurtenis. Wij kunnen u helpen met het verhalen van de schade die u als gevolg daarvan heeft geleden. Het gaat dan zowel om de immateriële schade (smartengeld) als de materiële schade. Het...

Kapitaliseren of contante waarde berekenen

Kapitaliseren of contante waarde berekenen

Als een letselschade wordt afgewikkeld, wordt ook gekeken welke schade de benadeelde in de toekomst zal lijden, bijvoorbeeld omdat de benadeelde in de toekomst langdurig huishoudelijke hulp nodig heeft, of als hij blijvend verlies van verdienvermogen heeft. Wanneer...

Wetsvoorstel verstrekking ongevalsrapport en wet arbeidsomstandigheden

Wetsvoorstel verstrekking ongevalsrapport en wet arbeidsomstandigheden

Mevrouw mr. Quispel-Kooy wil graag het volgende wetsvoorstel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) onder de aandacht brengen. Enkele wijzigingen in artikel I (Algemeen) en artikel V...

Scheidingsseizoen

Scheidingsseizoen

De ’s’ is weer in de maand. De ’s’ van september, maar ook van scheiden. De maand na de zomervakantie is een populaire tijd om een huwelijk te verbreken. Door advocaten en mediators ook wel het hoogseizoen voor scheidingen genoemd. Daarom vroeg de vereniging Familie-...

De switch in het arbeidsrecht

De switch in het arbeidsrecht

In het huidige arbeidsrecht is het mogelijk om een switch toe te passen tussen het verzoek tot vernietiging van de opzegging en het verzoek tot toekenning van de billijke vergoeding. Indien een werknemer het verzoek tot vernietiging van de opzegging tijdig heeft...

Strafrecht advocaat nodig?

Strafrecht advocaat nodig?

Wanneer u een strafbaar feit (een overtreding of misdrijf) begaat dan wordt u daar mogelijk voor vervolgd… U heeft een dagvaarding ontvangen of u dient bij een politieverhoor aanwezig te zijn. Als de Officier van Justitie over voldoende bewijs beschikt, dan zal de...

De rol van de medisch adviseur

De rol van de medisch adviseur

Het kan zijn dat binnen uw letselschaderegeling medische informatie nodig is. Middels de medische informatie kan de aard en de omvang van de door u opgelopen letselschade worden vastgelegd en kan uw herstelproces worden gevolgd. Echter, binnen de Richtlijn Licht...

Onze familierechtadvocaten

Onze familierechtadvocaten

Binnen VQ Advocaten werken drie gespecialiseerde familierecht advocaten. Zij zijn allen lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), waardoor zij over de relevante specifieke kennis beschikken om partijen in familierechterlijke kwesties...

Dag van de Scheiding

Dag van de Scheiding

Vrijdag 13 september 2019 is het de Dag van de Scheiding. Deze dag promoten wij niet het scheiden an sich, maar vragen wij aandacht voor deskundige begeleiding bij scheiding. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van het proces rondom scheidingen, zodat partners...

Stand van zaken

Stand van zaken

VQ Advocaten Ons kantoor is gevestigd te Oud-Beijerland, echter opereert in het gehele land. Al enige jaren is VQ Advocaten het grootste advocatenkantoor in de Hoeksche Waard. Ons team bestaat uit 26 medewerkers, waarvan 11 gespecialiseerde advocaten met betrekking...

Verzekeraar moet letselschade vergoeden meerijden joyride

Verzekeraar moet letselschade vergoeden meerijden joyride

Verzekeraar moet na uitspraak rechter letselschade vergoeden van meerijden bij joyride. De casus is als volgt. De vrouw stapt in de auto bij haar vriendin waarvan zij wist dat deze geen rijbewijs had. Daarna kregen zij een ongeluk. De bestuurster rijdt de auto de...

Shockschade

Shockschade

Shockschade is psychische schade die iemand heeft opgelopen door een zeer heftige gebeurtenis. De persoon raakt vaak zelf niet gewond, maar heeft wel schade opgelopen als gevolg van de heftige gevolgen van het ongeval, ter plekke of direct daarna. De Hoge Raad -de...

Effecten nieuwe AOW-leeftijd

Effecten nieuwe AOW-leeftijd

Op 2 juli 2019 is de Wet Temporisering AOW-leeftijd in de Eerste Kamer behandeld en aangenomen; de wet treedt in werking op 1 januari 2020. In deze wet zijn onder meer ook voornemens vastgelegd ten aanzien van: eerder stoppen met werken, AOW-leeftijd voor zware...

Schoolreisjes en schoolexcursies

Schoolreisjes en schoolexcursies

Schoolreisjes en schoolexcursies.  Uw kind gaat met school op schoolreisje of excursie en loopt daarbij letsel op. Uiteraard hebt u een zorgverzekering die de zorgkosten vergoedt, maar wat te doen als er sprake is van blijvend letsel?  Geadviseerd wordt het volgende:...

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden

 

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke cookiediensten.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Om deze website te gebruiken, gebruiken we de volgende technisch vereiste cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services