Alles op een rij

Benieuwd naar de laatste uitspraken, actualiteiten en vacatures? Laat u zich door onze informatiebank op de hoogte stellen.

De laatste berichten

Nieuws & Uitspraken

De wettelijke bedenktermijn van de vaststellingsovereenkomst

De wettelijke bedenktermijn van de vaststellingsovereenkomst

De wettelijke bedenktermijn bedraagt op grond van artikel 7:670 B lid 2 BW 14 dagen. Uit die bepaling blijkt dat de werknemer het recht heeft om de vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen na datum waarop de overeenkomst tot stand is...

Arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst?

Arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst?

In de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, (ECLI:NL:RBNNE:2024:1781) is aan de orde gekomen of na verloop van tijd sprake is van een arbeidsovereenkomst. De betreffende partijen werkten vanaf medio 2012 samen. Er is geen duidelijke schriftelijke...

Wettelijke verhoging bij loonvordering

Wettelijke verhoging bij loonvordering

Als een werknemer een loonvordering heeft is het gebruikelijk om over het achterstallig salaris ook een wettelijke verhoging te vorderen op grond van artikel 7:625 BW. In vele gevallen zal een werkgever verweer voeren ter zake van de loonvordering en vaak ook ter zake...

Verhoging indexeringspercentage alimentatie

Verhoging indexeringspercentage alimentatie

Elk jaar verhoogt de overheid de alimentatiebedragen met een bepaald percentage om deze gelijk te houden met de inflatie en de kosten  van levensonderhoud. Het indexeringspercentage van 2024 is 6,2%. Op de website van het LBIO vindt u een handige rekentool:...

Vacature Receptioniste / Secretaresse (32/40 uur per week)

Vacature Receptioniste / Secretaresse (32/40 uur per week)

VQ Advocaten is een advocatenkantoor in Oud-Beijerland waar een gespecialiseerd team van advocaten in de rechtsgebieden letselschade, familierecht, incasso, ondernemingsrecht en arbeidsrecht werkt. Op het kantoor heerst een open en informele sfeer. Vanwege uitbreiding...

Je een buil vallen aan bewijs via WhatsApp-bericht

Je een buil vallen aan bewijs via WhatsApp-bericht

De technische ontwikkelingen gaan de laatste tijd heel hard waarvan Artificial Intelligence een goed voorbeeld is. Inmiddels is WhatsApp de normaalste zaak van de wereld. In de ontwikkeling daarvan zijn WhatsApp-berichten, met name in de zin van bewijs van bepaalde...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Gedeeltelijke vernietiging van een concurrentiebeding

Gedeeltelijke vernietiging van een concurrentiebeding

Een rechter kan een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen indien een werknemer door het beding onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever. Een werkgever heeft belang bij de naleving van het concurrentiebeding...

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2023

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2023

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2023. De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2023 dient...

Indexeringspercentage alimentatie 1 januari 2023

Indexeringspercentage alimentatie 1 januari 2023

Indexeringspercentage alimentatie 1 januari 2023 is vastgesteld op 3,4% Jaarlijks stijgen de vastgestelde alimentatiebedragen. De wettelijke indexering wordt op grond van artikel 1:402a BW aan het einde van ieder jaar vastgesteld door de Minister voor...

Uitstel invoering nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding

Uitstel invoering nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding

Op de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding wet bestaat om verschillende redenen kritiek. Daarom zou er een nieuwe wet komen, de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding, welke zou ingaan op 1 juli 2022. De invoering van deze wet is uitgesteld. De reden voor...

Wegbeheerdersaansprakelijkheid

Wegbeheerdersaansprakelijkheid

Een voetganger valt over een stoeprand dat 34 mm uitsteekt boven het trottoir aan de gracht in Amsterdam. Bij dit ongeval heeft de voetganger letsel opgelopen, namelijk een breuk aan haar linkerschouder. De gemeente Amsterdam wordt aansprakelijk gesteld. De voetganger...

Voetballen en aansprakelijkheid

Voetballen en aansprakelijkheid

Tijdens een voetbalwedstrijd komt de sliding (tackle) veelvuldig voor. Soms kan een sliding bij de tegenstander tot ernstig letsel leiden. Indien sprake is van ernstig letsel hoeft dat niet altijd te betekenen dat ook daarmee de onrechtmatigheid van de gemaakte...

Stormschade

Stormschade

Afgelopen tijd hebben we tot 2 maal toe te maken gehad met flinke stormen. Eerst Eunice die met windkracht 12 heeft huisgehouden en vervolgens Franklin, die wellicht nog heviger was. Stormschade is over het algemeen gedekt door de verzekeraar. Schuttingen die...

Weigering PCR-test door werkneemster

Weigering PCR-test door werkneemster

Bij een naschoolse opvang is een groepsleerkracht ontslagen die vanaf de zomer van 2021 heeft geweigerd zich met een PCR-test te laten testen op het coronavirus. De vraag in deze zaak was of de werkneemster verwijtbaar heeft gehandeld in de zin van artikel 7:669 lid 3...

Coronamaatregelen en huur bedrijfsruimten

Coronamaatregelen en huur bedrijfsruimten

De coronamaatregelen met betrekking tot het gebruik van bedrijfsruimte (winkels, horeca) heeft veel teweeggebracht. Zowel voor verhuurders als huurders is er de afgelopen jaren veel onzekerheid ontstaan. De jurisprudentie is omvangrijk en op enig moment zijn er...

Regresrecht van de werkgever

Regresrecht van de werkgever

Als werkgever bent u in beginsel gehouden het loon van uw werknemer tijdens ziekte door te betalen. Wat nu als uw werknemer door het onrechtmatig handelen van een derde arbeidsongeschikt is geraakt? In dat geval kunt u – net als uw werknemer – de aansprakelijke partij...

Coronaprotocol door werkgever toelaatbaar?

Coronaprotocol door werkgever toelaatbaar?

Bij uitspraak van 14 december 2021 van de kantonrechter te Amsterdam is antwoord gegeven op de volgende rechtsvraag: Is het coronaprotocol van de werkgever om haar werknemers te vragen om 1 keer per week een zelftest te doen en bij een positieve zelftest de werkgever...

Whiplash door verkeersongeval

Whiplash door verkeersongeval

Whiplash komt vaak voor bij een verkeersongeval, met name bij een achteropaanrijding. Een whiplash ontstaat veelal nadat het hoofd krachtig voor en achteruit wordt bewogen. In de letselschade bestaat veel discussie over dit type letsel. De klachten die voortkomen uit...

Hoger beroep vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerde

Hoger beroep vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerde

Op 8 oktober 2021 hebben wij verwezen naar de uitspraak van Kifid met betrekking tot de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden. We hebben aangegeven dat de verzekeraar beroep heeft ingesteld en daarover nog geen uitspraak is gedaan. Inmiddels heeft de...

Langlopende letselschadezaken

Langlopende letselschadezaken

Ten gevolge van een bedrijfsongeval, een aanrijding, hondenbeet, of een ander soortgelijk ongeval kan er letsel ontstaan bij betrokkenen. De meeste slachtoffers nemen een jurist of advocaat in de arm en deze zal zich dan als belangenbehartiger melden bij de...

Voornaamwijziging

Voornaamwijziging

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bij uitspraak van 20 september 2021 de voornaam van een 12-jarige gewijzigd, zodat hij in officiële documenten niet langer met de meisjesnaam die hij al lang niet meer draagt, geconfronteerd wordt.  De rechter heeft in deze het...

Vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden

Vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden

Uit de uitspraak van Kifid (het financiële klachteninstituut) blijkt dat een rechtsbijstandsverzekerde ook recht heeft op vrije advocaatkeuze voor het buitengerechtelijk traject. De betreffende rechtsbijstandsverzekeraar stelde zich op het standpunt dat er geen sprake...

Toestemming van de rechter voor vaccinatie

Toestemming van de rechter voor vaccinatie

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Nederland een 12-jarige jongen toestemming gegeven om zich tegen de wil van zijn vader toch te laten vaccineren (1). Waarom komt een dergelijke zaak bij de rechter? Het betreft hier een gezagskwestie. Beide ouders hebben normaliter...

Schadelijke stoffen (zoals chroom 6)

Schadelijke stoffen (zoals chroom 6)

Tijdens het verrichten van werkzaamheden kunnen werknemers worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Het is niet altijd gemakkelijk te bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen die schadelijke stoffen en de klachten welke werknemers ontwikkelen. Met betrekking...

Na Deliveroo ook een arbeidsovereenkomst bij Uber

Na Deliveroo ook een arbeidsovereenkomst bij Uber

Eerder dit jaar is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat bezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst was ook aan de orde met betrekking tot Uber en de chauffeurs. Arbeid De...

Toename bijtincidenten met honden

Toename bijtincidenten met honden

Sinds maart 2020 wordt ons land geteisterd door het COVID-19 virus. Allerlei verschillende maatregelen, genomen door de overheid, passeerden de revue. Ook is er eind 2020 een avondklok ingesteld geweest in Nederland, waarbij het tijdelijk niet toegestaan werd dat men...

Aanbevelingen rekenrente

Aanbevelingen rekenrente

Wanneer een slachtoffer blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval of medische fout zal diegene ook in de toekomst schade lijden. Het letsel, en de daaruit voortvloeiende beperkingen, gaat immers niet meer over. Gedacht kan worden aan verlies...

Afweging van belangen bij een concurrentiebeding

Afweging van belangen bij een concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geregeld in artikel 7:653 BW. De rechter kan een dergelijk beding vernietigen of gedeeltelijk vernietigen, indien de werknemer door het beding onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever. Vaak wensen...

Letselschade: wat houdt dat eigenlijk in?

Letselschade: wat houdt dat eigenlijk in?

Voorbeelden gevallen letselschade U bent als werknemer werkzaam bij een bedrijf en uw hand komt vast te zitten in een machine, of u wandelt in het park en plotseling wordt u door de hond van de buurman gebeten, of u wordt voor het stoplicht van achteren aangereden...

Vacature

Vacature

VQ Advocaten is een middelgroot kantoor in Oud-Beijerland. Onze praktijk groeit. Daarom zijn wij, ter versterking van ons team,  op zoek naar: NEDERLANDS/POOLSE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V (PARTTIME/FULLTIME) Functie-eisen: Kandidaten moeten zelfstandig kunnen...

De samengestelde ontslaggrond

De samengestelde ontslaggrond

Ontslag op staande voet Voor de werkgever is het ontslag op staande voet dikwijls een onoverkomelijke ingrijpende maatregel jegens de werknemer. Echter, onderschatten werkgevers bij tijd en wijle het belang van een deugdelijke brief voor een rechtsgeldig ontslag op...

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Co-ouderschap en kinderalimentatie

‘Wanneer er sprake is van co-ouderschap hoeft er geen kinderalimentatie betaald te worden’. Dit is een veelgehoorde misvatting. Er wordt vanuit gegaan dat wanneer je de zorg voor de kinderen deelt, ook de kosten van de kinderen deelt. Dit is niet helemaal juist....

Rechtsbijstand bij een TOM-zitting

Rechtsbijstand bij een TOM-zitting

Wat is een Tom-zitting? TOM-zitting staat voor Transactie Openbaar Ministerie. Als u als verdachte bent aangehouden omdat u een strafbaar feit gepleegd heeft, zoals bijvoorbeeld na een vechtpartij, dan kan het openbaar ministerie besluiten om u niet onmiddellijk voor...

Beëindiging door middel van een vaststellingsovereenkomst

Beëindiging door middel van een vaststellingsovereenkomst

Gerechtvaardigd vertrouwen op instemming van werknemer Veel arbeidsovereenkomsten worden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. In een dergelijke vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt...

Mondkapjesplicht op de werkvloer

Mondkapjesplicht op de werkvloer

Inmiddels is in de tijd van de pandemie op verschillende plaatsen een mondkapjesplicht van toepassing. Zo kan de mondkapjesplicht ook op de werkvloer van toepassing zijn. De rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld over de vraag of een werknemer aan een...

Voeging benadeelde partij

Voeging benadeelde partij

Wanneer u als gevolg van een overtreding of misdrijf schade hebt opgelopen, kunt u zich als slachtoffer voegen in het strafproces en een schadevergoeding vorderen van de verdachte. De strafrechter beoordeelt dan uw verzoek tot schadevergoeding. Hieronder leggen wij...

Actualiteit: medische fout zaken

Actualiteit: medische fout zaken

Tv-programma Radar Afgelopen week kwam er in het tv-programma ‘Radar’ het onderwerp medische missers aan bod. In het programma is te zien dat de presentator Femke Sprenkeling-Möller interviewt over hetgeen haar is overkomen. Femke vertelt dat ze ruim 5,5 jaar geleden...

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling