Alles op een rij

Benieuwd naar de laatste uitspraken, actualiteiten en vacatures? Laat u zich door onze informatiebank op de hoogte stellen.

De laatste berichten

Nieuws & Uitspraken

Na Deliveroo ook een arbeidsovereenkomst bij Uber

Na Deliveroo ook een arbeidsovereenkomst bij Uber

Eerder dit jaar is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat bezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst was ook aan de orde met betrekking tot Uber en de chauffeurs. Arbeid De...

Toename bijtincidenten met honden

Toename bijtincidenten met honden

Sinds maart 2020 wordt ons land geteisterd door het COVID-19 virus. Allerlei verschillende maatregelen, genomen door de overheid, passeerden de revue. Ook is er eind 2020 een avondklok ingesteld geweest in Nederland, waarbij het tijdelijk niet toegestaan werd dat men...

Aanbevelingen rekenrente

Aanbevelingen rekenrente

Wanneer een slachtoffer blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval of medische fout zal diegene ook in de toekomst schade lijden. Het letsel, en de daaruit voortvloeiende beperkingen, gaat immers niet meer over. Gedacht kan worden aan verlies...

Afweging van belangen bij een concurrentiebeding

Afweging van belangen bij een concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geregeld in artikel 7:653 BW. De rechter kan een dergelijk beding vernietigen of gedeeltelijk vernietigen, indien de werknemer door het beding onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever. Vaak wensen...

Letselschade: wat houdt dat eigenlijk in?

Letselschade: wat houdt dat eigenlijk in?

Voorbeelden gevallen letselschade U bent als werknemer werkzaam bij een bedrijf en uw hand komt vast te zitten in een machine, of u wandelt in het park en plotseling wordt u door de hond van de buurman gebeten, of u wordt voor het stoplicht van achteren aangereden...

Vacature

Vacature

VQ Advocaten is een middelgroot kantoor in Oud-Beijerland. Onze praktijk groeit. Daarom zijn wij, ter versterking van ons team,  op zoek naar: NEDERLANDS/POOLSE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V (PARTTIME/FULLTIME) Functie-eisen: Kandidaten moeten zelfstandig kunnen...

De samengestelde ontslaggrond

De samengestelde ontslaggrond

Ontslag op staande voet Voor de werkgever is het ontslag op staande voet dikwijls een onoverkomelijke ingrijpende maatregel jegens de werknemer. Echter, onderschatten werkgevers bij tijd en wijle het belang van een deugdelijke brief voor een rechtsgeldig ontslag op...

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Co-ouderschap en kinderalimentatie

‘Wanneer er sprake is van co-ouderschap hoeft er geen kinderalimentatie betaald te worden’. Dit is een veelgehoorde misvatting. Er wordt vanuit gegaan dat wanneer je de zorg voor de kinderen deelt, ook de kosten van de kinderen deelt. Dit is niet helemaal juist....

Rechtsbijstand bij een TOM-zitting

Rechtsbijstand bij een TOM-zitting

Wat is een Tom-zitting? TOM-zitting staat voor Transactie Openbaar Ministerie. Als u als verdachte bent aangehouden omdat u een strafbaar feit gepleegd heeft, zoals bijvoorbeeld na een vechtpartij, dan kan het openbaar ministerie besluiten om u niet onmiddellijk voor...

Beëindiging door middel van een vaststellingsovereenkomst

Beëindiging door middel van een vaststellingsovereenkomst

Gerechtvaardigd vertrouwen op instemming van werknemer Veel arbeidsovereenkomsten worden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. In een dergelijke vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt...

Mondkapjesplicht op de werkvloer

Mondkapjesplicht op de werkvloer

Inmiddels is in de tijd van de pandemie op verschillende plaatsen een mondkapjesplicht van toepassing. Zo kan de mondkapjesplicht ook op de werkvloer van toepassing zijn. De rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld over de vraag of een werknemer aan een...

Voeging benadeelde partij

Voeging benadeelde partij

Wanneer u als gevolg van een overtreding of misdrijf schade hebt opgelopen, kunt u zich als slachtoffer voegen in het strafproces en een schadevergoeding vorderen van de verdachte. De strafrechter beoordeelt dan uw verzoek tot schadevergoeding. Hieronder leggen wij...

Actualiteit: medische fout zaken

Actualiteit: medische fout zaken

Tv-programma Radar Afgelopen week kwam er in het tv-programma ‘Radar’ het onderwerp medische missers aan bod. In het programma is te zien dat de presentator Femke Sprenkeling-Möller interviewt over hetgeen haar is overkomen. Femke vertelt dat ze ruim 5,5 jaar geleden...

Invloed van de Coronawet op de zorgplicht van de werkgever

Invloed van de Coronawet op de zorgplicht van de werkgever

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19  (hierna te noemen ‘’Coronawet’’) is sinds 1 december 2020 van kracht. Deze wet heeft ook gevolgen voor de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). In bovengenoemde wet zijn alle...

Alimentatiecheck

Alimentatiecheck

Klopt het alimentatiebedrag (nog) wel? Deze vraag krijgen wij regelmatig en is zonder het rekenwerk niet door ons te beantwoorden. Door een wijziging van omstandigheden kan het verstandig zijn om de alimentatie te laten herberekenen. Ook kan het zijn dat u een...

Nieuwe wet verdeling pensioen bij scheiding (per 1 januari 2022)

Nieuwe wet verdeling pensioen bij scheiding (per 1 januari 2022)

Naar alle waarschijnlijkheid treedt per 1 januari 2022 de nieuwe wet verdeling pensioen bij scheiding in werking. Weliswaar behouden partners net als onder het huidige recht aanspraak op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen, maar de...

Deliveroo bezorgers hebben een arbeidsovereenkomst

Deliveroo bezorgers hebben een arbeidsovereenkomst

Bezorgers van Deliveroo zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Het gerechtshof Amsterdam heeft dat in zijn arrest van vandaag in hoger beroep beslist in een procedure tussen FNV en het maaltijdbezorgingsbedrijf. De kantonrechter wees die vordering eerder...

Ontwikkelingen op het gebied van ouderverstoting

Ontwikkelingen op het gebied van ouderverstoting

5 februari stond er een groot interview in de Volkskrant met familierechter en voorzitter van het Expertteam Ouderverstoting, Cees van Leuven. Volgens Cees van Leuven worden scheidingen waarbij ouderverstoting plaatsvindt, niet goed herkend en onvoldoende aangepakt....

Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

24 november jl.is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat regelt dat ook ongehuwde/niet-geregistreerde partners bij erkenning van een kind automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder krijgen. Het onderscheid tussen kinderen geboren uit...

Indexeringspercentage alimentatie 1 januari 2021 is vastgesteld op 3%

Indexeringspercentage alimentatie 1 januari 2021 is vastgesteld op 3%

Jaarlijks stijgen de vastgestelde alimentatiebedragen. De wettelijke indexering wordt op grond van artikel 1:402a BW aan het einde van ieder jaar vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming en gepubliceerd in de Staatscourant. Dit houdt in dat elk jaar de...

Exen minder vaak voor de rechter bij scheiding

Exen minder vaak voor de rechter bij scheiding

Onderzoek onder stellen die de afgelopen twee jaar uit elkaar zijn gegaan, laat zien dat 41 % van de scheidende stellen kiest voor begeleiding van een (scheidings)mediator en dat de rechter in slechts 6% van de echtscheidingen uitspraak heeft moeten doen. Dat...

Overtreding coronamaatregelen door werknemer

Overtreding coronamaatregelen door werknemer

Binnen bedrijven zijn thans de coronamaatregelen van toepassing. In de zaak met de vindplaats ECLI:NL:RBROT:2020:7517 kwam aan de orde wat de gevolgen zijn van de overtreding van dergelijke maatregelen. In die zaak wenste een werknemer ondanks de coronamaatregelen een...

Belangenafweging concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst

Belangenafweging concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst

De rechter heeft bij toepassing van een concurrentiebeding, voortvloeiende uit een arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid om op grond van artikel 7:653 BW het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Bij een dergelijk oordeel vindt er een afweging van belangen...

Dag van de Scheiding 11 september 2020

Dag van de Scheiding 11 september 2020

‘Deskundige begeleiding bij scheiding is essentieel’ Elk jaar in september wordt de landelijke Dag van de Scheiding gehouden. Ook bij VQ Advocaten kunt u terecht met al uw vragen over onder meer scheiding, alimentatie, ouderschapsplan, huwelijkse voorwaarden,...

Uitbreiding directie

Uitbreiding directie

Graag willen wij het heugelijke nieuws met jullie delen dat de directie van VQ Advocaten per 1 september jl. is uitgebreid naar vier personen. Advocaat Marc Backx zal zich voegen bij Corrine Visser, Arno Quispel en Marian Quispel-Kooy. Er wordt met veel enthousiasme...

Medische fout zaken

Medische fout zaken

Juridisch kader Een arts is naar Nederlands recht aansprakelijk voor ontstane schade als hij of zij medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Dat wil zeggen dat hij niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder dezelfde...

Door de corona-crisis minder scheidingen?

Door de corona-crisis minder scheidingen?

Uit een enquête, gehouden onder alle leden van de Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS), is gebleken dat er een terugloop is van het aantal echtscheidingsaanvragen op dit moment. Uit het bericht blijkt dat de financiële onzekerheid...

Aansprakelijkheid voor ingeleend personeel, positie vrijwilligers

Aansprakelijkheid voor ingeleend personeel, positie vrijwilligers

In artikel 7:658 lid 4 BW is geregeld dat de uitzendkracht of ingeleende arbeidskracht zowel de formele werkgever als de inlener kan aanspreken indien een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. De reikwijdte van dit artikel is niet beperkt tot alleen uitzendkrachten en...

UWV aansprakelijk voor niet afgeven van deskundigenoordeel

UWV aansprakelijk voor niet afgeven van deskundigenoordeel

Bij de discussie over arbeidsongeschiktheid is vaak een deskundigenoordeel van het UWV nodig. Dit kan reeds aan de orde zijn bij het re-integratietraject of bij een loonvordering. De praktijk leert dat soms lang op een deskundigenoordeel moet  worden gewacht of zelfs...

De coronacrisis, omgangsregelingen en alimentatie

De coronacrisis, omgangsregelingen en alimentatie

De coronacrisis roept veel vragen op over de omgang en de alimentatie. Moeten de regelingen en afspraken nog worden nagekomen? Ons antwoord: ja, in beginsel wel. Ons advies: wees redelijk en probeer samen tot een oplossing te komen. Sinds een paar weken staat alles op...

Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog

Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog

Op 7 februari 2020 heeft de Hoge Raad de uitspraak gedaan over de vraag of een arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk kan worden vernietigd wegens bedrog. In deze casus betrof het de functie van een psychotherapeut waarbij de werknemer heeft vermeld dat hij lid is van...

Echtscheiding: nieuwe fiscale regels

Echtscheiding: nieuwe fiscale regels

Nieuwe fiscale regels per 1 januari 2020 hebben ook gevolgen voor een echtscheiding. Zoals bekend is de duur van de partneralimentatie voor scheidingen die plaatsvinden na 1 januari 2020, gewijzigd van 12 jaar naar 5 jaar (uitzonderingen daargelaten). Echter, ook...

Aangepaste openingstijden

Aangepaste openingstijden

In verband met de feestdagen gelden er aangepaste openingstijden voor ons kantoor: Dinsdag 24 december 2019 gesloten vanaf 15.00 uur. Woensdag 25 december 2019 gesloten. Donderdag 26 december 2019 gesloten. Dinsdag 31 december 2019 gesloten vanaf 15.00 uur. Woensdag 1...

Vacature: ervaren letselschade jurist en/of advocaat

Vacature: ervaren letselschade jurist en/of advocaat

VQ Advocaten is een advocatenkantoor in Oud-Beijerland. Met een team van gespecialiseerde medewerkers werken wij in de rechtsgebieden letselschade, familierecht, incasso, ondernemingsrecht en contractenrecht. Wij adviseren en begeleiden onze cliënten en waar nodig...

Afbouw aftrekbaarheid partneralimentatie vanaf 2020

Afbouw aftrekbaarheid partneralimentatie vanaf 2020

Met ingang van het jaar 2020 zal de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie stapsgewijs worden verlaagd. Dit houdt in, dat alimentatiebetalers recht hebben op een herberekening van de te betalen partneralimentatie. Omdat partneralimentatie altijd bruto wordt...

Bouwers nemen het niet zo nauw met de veiligheidsregels

Bouwers nemen het niet zo nauw met de veiligheidsregels

Jaarlijks worden er honderden bouwers op de vingers getikt omdat ze zich niet aan de veiligheidsregels houden. In het merendeel van de gevallen zijn de overtredingen zelfs zo ernstig dat de werkzaamheden worden stilgelegd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de...

Smartengeld na letselschade: wat is het en heb ik daar recht op?

Smartengeld na letselschade: wat is het en heb ik daar recht op?

Als u letselschade heeft opgelopen als gevolg van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dan heeft u recht op een smartengeld. Een smartengeld ontvangt u bovenop de vergoeding voor materiële schade, zoals medische kosten en inkomstenverlies. Wat is...

Werkgever dient mee te werken aan beëindiging slapend dienstverband

Werkgever dient mee te werken aan beëindiging slapend dienstverband

Al enige tijd bestaat er een situatie van een slapend dienstverband indien een werkgever het dienstverband in stand houdt enkel en alleen met de reden om geen transitievergoeding te hoeven voldoen. Ter zake daarvan zijn aan de Hoge Raad een aantal vragen gesteld....

Wettelijke indexering kinderalimentatie

Wettelijke indexering kinderalimentatie

Ben je gescheiden en heeft de rechtbank een kinderalimentatie vastgesteld? Of ben je samen met je ex in een convenant/ouderschapsplan een kinderalimentatie overeengekomen? Vergeet dan de zogenaamde jaarlijkse wettelijke indexering niet. De Minister van...

Nieuw wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

Nieuw wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diende op 16 september jl. het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding in bij de Tweede Kamer. Dit voorstel zou tot gevolg hebben dat ex-partners na een echtscheiding een eigen aanspraak krijgen op...

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden

 

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke cookiediensten.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Om deze website te gebruiken, gebruiken we de volgende technisch vereiste cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services