Alimentatie na scheiding

Mijn ex heeft een ander en nu wil ze bij me weg samen met de kinderen. Ze heeft een advocaat benaderd en ze wil van mij scheiden. Nu heb ik een verzoekschrift ontvangen en daarin staat dat ze wil dat ik haar ‘liefdesnestje’ ga financiëren.

Probleemanalyse

Mijn vrouw en ik gaan scheiden. Ik begrijp dat ik moet bijdragen in de kosten voor de kinderen, maar moet ik ook partneralimentatie voor mijn vrouw betalen, terwijl zij een relatie met een ander heeft? En hoeveel zou ik dan aan haar moeten betalen?

Klanten over ons

Mogelijkheden

Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?

Na het uiteengaan van partijen is afhankelijk van de duur van het huwelijk en de aanwezigheid van minderjarige kinderen alimentatie verschuldigd. Daarbij is niet van belang wie de scheiding heeft aangevraagd.

Uitgangspunt is dat – indien mogelijk – partijen na de scheiding een welstandsniveau hebben gelijk aan het welstandsniveau van tijdens het huwelijk.

Oplossing(en)

Hoe kan VQ advocaten u helpen?

Op basis van de daarvoor geldende alimentatienormen, wordt de verschuldigde bijdrage vastgesteld, rekening houdend met alle relevante omstandigheden. Uiteraard wordt ook gekeken of het voor de alimentatiegerechtigde niet mogelijk is om in zijn/of haar eigen levensonderhoud te voorzien.

Als er sprake is van een nieuwe partner kan het zijn dat die in het levensonderhoud moet voorzien, maar dat is alleen het geval indien er sprake is van samenwoning en je ex en de nieuwe partner op een gezamenlijk adres staan ingeschreven.

Situatieschets 

Wat is de gewenste situatie hierna voor de cliënt?

Na het vaststellen van de bijdrage is het voor cliënt duidelijk op basis waarvan de bijdrage is vastgesteld. Ook begrijpt cliënt op basis waarvan de hoogte van de bijdrage is vastgesteld en waarom op dit bedrag wordt uitgekomen.

Maak een afspraak bij ons op kantoor

Stappenplan

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap 1

Maak een afspsraak met één van onze advocaten;

Stap 2

Neem de gevraagde bescheiden mee naar de afspraak;

Stap 3

Ontvang een deugdelijke berekening met uitleg;

Stap 4

Indien nodig wordt er een procedure gevoerd.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling