Beëindiging arbeidsovereenkomst

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan op meerdere manieren worden bewerkstelligd, zoals voor bepaalde tijd kan een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen, partijen kunnen gezamenlijk tot beëindiging overgaan, partijen kunnen om beëindiging verzoeken, of een werkgever kan op grond van een dringende reden ontslag op staande voet geven.

Probleemanalyse

Indien een werkgever tot een verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst overgaat, dient het verzoek te zijn gebaseerd op een ontslaggrond. Voor een dergelijke ontslaggrond dient een voldoende onderbouwing te bestaan. Dit wordt per ontslaggrond bekeken.

Klanten over ons

Mogelijkheden

Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?

Er bestaan 8 ontslaggronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ontbinding te verzoeken op grond van wanprestatie. De ontslaggronden zijn: bedrijfseconomisch ontslag, langdurige arbeidsongeschiktheid (104 weken), frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, gewetensbezwaren van de werknemer, verstoorde arbeidsrelatie, restcategorie andere omstandigheden.

Oplossing(en)

Hoe kan VQ advocaten u helpen?

Het is van belang dat elke ontslaggrond goed wordt onderbouwd. De kantonrechter zal namelijk niet alle rechtsgronden bij elkaar optellen om tot ontbinding te komen. De kantonrechter zal per ontslaggrond er van overtuigd moeten zijn dat de ontslaggrond van toepassing is. Er moet dus volledig aan een rechtsgrond zijn voldaan. Wel is het mogelijk om in dezelfde procedure meerdere ontslaggronden aan te dragen.

Daarbij kunnen de eerste twee ontslaggronden alleen ter beoordeling bij het UWV worden aangebracht. VQ advocaten kan dergelijke procedures begeleiden en daarin eerdere uitspraken meenemen. Daarbij zal VQ Advocaten ook adviseren over de toepasselijkheid van verplichtingen zoals herplaatsing, scholing en een andere passende functie, alsmede over de uitzondering daarop.

Situatieschets 

Wat is de gewenste situatie hierna voor de cliënt?

Met het advies van VQ Advocaten is uw verzoek tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst goed onderbouwd en bent u op de hoogte van de goede en kwade kansen in een dergelijke procedure.

Maak een afspraak bij ons op kantoor

Stappenplan

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap 1

Inventariseren van de feiten en mogelijkheden voor de ontslaggronden.

Stap 2

Opstellen van het verzoekschrift.

Stap 3

Opstellen van een reactie op het processtuk van de wederpartij.

Stap 4

Bijstaan tijdens de zitting.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling