Arbeidsrecht

De advocaten van advocatenkantoor VQ-advocaten kunnen u bijstaan in arbeidsrechtelijke kwesties. Zij hebben ervaring met het behandelen van arbeidsrechtzaken, zowel namens de werkgever als namens de werknemer. Daarbij is het een specialisme binnen ons kantoor en is de betreffende gespecialiseerde advocaat aangesloten bij specialisatieverenigingen voor arbeidsrechtadvocaten.

Wat valt er onder dit rechtsgebied?

De zaken zijn uiteenlopend van advieswerkzaamheden tot procedures over verschillende onderwerpen. Bij de behandeling van een arbeidsrechtzaak kunnen verschillende onderwerpen aan de orde zijn zoals: de beoordeling van het arbeidscontract, het controleren van vaststellingsovereenkomsten, de opzegtermijn, een vergoeding, het ontslagrecht, het concurrentiebeding (eventuele andere bedingen), arbeidsongeschiktheid, een arbeidsongeval, of een arbeidsconflict.

Daar een ontslag, dan wel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, of andere kwesties veel aspecten met zich mee kan brengen, is het raadzaam u zich ook vooraf daarover te laten adviseren. Hierdoor kunnen onnodige procedures en kosten worden voorkomen. Voor werkgevers zijn werknemers van groot belang. Werknemers zijn voor hun inkomen van de werkgever afhankelijk. Voor beiden bestaat er aldus een groot belang het een en ander in goede banen te leiden. De ervaring leert dat communicatie van groot belang is.

Klanten over ons

20 jaar ervaring

Onze aanpak

Naast de juridische aspecten kunnen wij u ook van dienst zijn met advies over praktische aangelegenheden, zoals het inschakelen van een mediator, een second opinion bij een Arboarts of een aanvraag voor een deskundigenoordeel bij het UWV. Voornoemde zaken komen vaak aan de orde bij de behandeling van een arbeidsrechtkwestie.

Het arbeidsrecht is constant in beweging. De laatste veranderingen in het arbeidsrecht zijn nog maar enkele jaren van toepassing en nieuwe regels worden alweer aangekondigd. Het daardoor vaak onoverzichtelijk geworden en staan in arbeidsovereenkomst bepalingen die niet meer van toepassing zijn of zijn aangepast.

Heeft u een vraag op het gebied van het arbeidsrecht, aarzel dan niet om contact met ons kantoor op te nemen. Onze contactgegevens vindt u terug op onze website.

Onze specialist(en)

Wij helpen u met al uw vragen op gebied van Arbeidsrecht

Mr. M.A.C. Backx (Marc) is een van onze advocaten op dit gebied.

Oplossingen

Oplossingen in dit rechtsgebied:

Verstoorde arbeidsrelatie

Verstoorde arbeidsrelatie

In het arbeidsrecht komt het vaak voor dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Vaak meldt een werknemer zich in een dergelijk geval ziek. De term die hiervoor wordt gebruikt is situationele of situatieve arbeidsongeschiktheid.

Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte is niet mogelijk, omdat ziekte een opzegverbod betreft. Na een termijn van twee jaren verloopt het opzegverbod. Gedurende het opzegverbod kan de werkgever de werknemer niet ontslaan. De werkgever kan een werknemer wel ontslaan, althans een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter indienen, als het verzoek geen verband houdt met de ziekte.

Rechten bij ontslag

Rechten bij ontslag

Uw rechten bij ontslag zijn in de wet opgenomen. Afhankelijk van de wijze van beëindiging kan men een beroep doen op haar/zijn rechten. De meest ingrijpende wijze van beëindiging is ontslag op staande voet. De opzegtermijn hoeft in een dergelijk geval niet in acht te worden genomen, de opzegverboden gelden niet, de eis van instemming geldt niet, de werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding. Daarbij komt dat een werknemer verwijtbaar werkloos zal zijn geworden en geen uitkering zal verkrijgen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan op meerdere manieren worden bewerkstelligd, zoals voor bepaalde tijd kan een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen, partijen kunnen gezamenlijk tot beëindiging overgaan, partijen kunnen om beëindiging verzoeken, of een werkgever kan op grond van een dringende reden ontslag op staande voet geven.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling