Huurcontract opstellen

Bij het opstellen van een huurcontract zijn bepaalde aspecten van belang. Huur betreft het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder tegen een prestatie van de huurder. In het huurrecht is dwingend recht en semi dwingend recht van toepassing, zodat het niet vrij staat om elke bepaling op te nemen. Indien strijdige bepalingen worden opgenomen kunnen die vernietigbaar en nietig zijn.

Probleemanalyse

Bij het opstellen van een huurcontract zijn bepaalde aspecten van belang. Huur betreft het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder tegen een prestatie van de huurder. In het huurrecht is dwingend recht en semi dwingend recht van toepassing, zodat het niet vrij staat om elke bepaling op te nemen. Indien strijdige bepalingen worden opgenomen kunnen die vernietigbaar en nietig zijn.

Klanten over ons

Mogelijkheden

Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?

Indien u een huurcontract wenst op stellen is het raadzaam u zich daarover te laten adviseren. Wellicht heeft u vragen over bepalingen vragen of wenst u afwijkende bepalingen op te nemen.

Op de website van ROZ staan een aantal modellen die zeer bruikbaar zijn. Ook de algemene voorwaarden zijn zeer bruikbaar en worden door de meeste verhuurders gehanteerd.

Oplossing(en)

Hoe kan VQ advocaten u helpen?

VQ Advocaten kan bekijken of het betreffende model op uw situatie van toepassing is. Tevens kan worden bezien of afwijkende bedingen mogelijk zijn, dan wel voor de toepassing daarvan goedkeuring van de rechter moet worden verzocht. Daarvoor kan een verzoekschrift worden ingediend.

Situatieschets 

Wat is de gewenste situatie hierna voor de cliënt?

De cliënt heeft een huurcontract opgesteld welke op de situatie van toepassing is.

Maak een afspraak bij ons op kantoor

Stappenplan

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap 1

De wensen van de cliënt bespreken.

Stap 2

Opstellen huurovereenkomst.

Stap 3

Ondertekenen partijen.

Stap 4

Zonodig indienen verzoekschrift.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling