Huurrecht

VQ Advocaten heeft een ruime ervaring op het gebied van huurrecht. Er worden voornamelijk zaken behandeld met betrekking tot bedrijfsruimte (MKB, winkels, kantoren), maar ook met betrekking tot woonruimte. VQ Advocaten staat zowel verhuurders als huurders bij. Hierbij kunnen allerlei aspecten aan de orde komen, zoals onder andere opzegging, ontbinding, gebreken, renovatie, huurprijs, schadevergoeding, servicekosten, VVE, onderhuur, indeplaatsstelling en medehuurderschap. Deze onderwerpen zijn complex, zodat juridische bijstand wenselijk is.

Wat valt er onder dit rechtsgebied?

Omdat het huurrecht veel dwingendrechtelijke bepalingen heeft, is het van belang te weten waar u aan toe bent. Immers, sommige contractuele bepalingen (of bepalingen in de algemene voorwaarden) kunnen door de dwingendrechtelijke bepalingen vernietigbaar of nietig zijn.

Het huurrecht is voornamelijk in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geregeld. Ook andere regels zijn van belang. Zo zijn ook de meer algemene regels uit boek 3 en boek 6 van het Burgerlijk Wetboek op het huurrecht van toepassing. U kunt hierbij denken aan de algemene regels ter zake van overeenkomsten en algemene voorwaarden, en de toepasselijkheid van de redelijkheid en billijkheid en onvoorziene omstandigheden.

Klanten over ons

20 jaar ervaring

Onze aanpak

Ook kunnen praktische zaken van belang zijn, zoals een expertise-/deskundigenrapport, het proces-verbaal bij aanvang en einde van de huurovereenkomst, verleende kortingen op de huurprijs, contact met de huurder en dergelijke.

Heeft u een vraag op het gebied van het huurrecht, aarzel dan niet om met ons kantoor contact op te nemen. Onze contactgegevens vindt u op onze website.

Onze specialist(en)

Wij helpen u met al uw vragen op gebied van Huurrecht.
Mr. A. Quispel (Arno) is een van onze advocaten op dit gebied.

Mr. M.A.C. Backx (Marc) is een van onze advocaten op dit gebied.

Oplossingen

Oplossingen in dit rechtsgebied:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Huurovereenkomst ontbinden

Huurovereenkomst ontbinden

Men kan een huurovereenkomst ontbinden indien een partij tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst. Voor de beëindiging van een overeenkomst door middel van ontbinding, wordt tevens verwezen naar hetgeen onder contract beëindigen is aangegeven. Naast de algemene regels voor ontbinding bestaat in het huurrecht ook een meer specifieke bepaling.

Huurcontract opstellen

Huurcontract opstellen

Bij het opstellen van een huurcontract zijn bepaalde aspecten van belang. Huur betreft het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder tegen een prestatie van de huurder. In het huurrecht is dwingend recht en semi dwingend recht van toepassing, zodat het niet vrij staat om elke bepaling op te nemen. Indien strijdige bepalingen worden opgenomen kunnen die vernietigbaar en nietig zijn.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling