Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Probleemanalyse

Het is niet altijd even duidelijk of het bedrijfsruimte betreft. Het betreft in ieder geval niet de bedrijfsruimte, zoals die is geregeld in artikel 7:230a BW. Dat betreft namelijk de ruimte voor kantoren en opslag. Het is wel van belang te kunnen bepalen of de betreffende ruimte artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte betreft, omdat daarvoor semi-dwingend recht geldt.

Klanten over ons

Mogelijkheden

Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?

Er moet met grote zekerheid kunnen worden vastgesteld welke bedrijfsruimte het betreft en daarover advies worden ingewonnen. In de wet zijn een aantal voorbeelden opgenomen, die in het bovenstaande zijn genoemd. Op grond van de jurisprudentie en de wetsgeschiedenis zijn ook de navolgende voorbeelden te noemen: grootwinkelbedrijven in de detailhandel, showrooms met een verkooppunt, autoschadeherstelbedrijven, benzinestations met een gebouw/winkel, kantines open voor publiek, winkel en/of koffiebar in ziekenhuis, stenen consumptiekiosk. Overigens is deze opsomming niet limitatief, echter zijn er meerdere voorbeelden.

Oplossing(en)

Hoe kan VQ advocaten u helpen?

VQ Advocaten zal de kwestie bestuderen en zondig ter plaatse de situatie bekijken. Vervolgens zal VQ Advocaten advies geven over hoe de gehuurde bedrijfsruimte moet worden gekwalificeerd.

Dan kan ook worden bezien of het semi-dwingend recht van artikel 7:290BW-berijfsruimte van toepassing is of dat de betreffende ruimte onder het bereik van artikel 7:230a BW valt.

Situatieschets 

Wat is de gewenste situatie hierna voor de cliënt?

De cliënt weet waar die aan toe is en kan zonodig op grond van de juiste bepalingen juridische actie nemen of verweer voeren.

Maak een afspraak bij ons op kantoor

Stappenplan

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap 1

Bestuderen van de huurovereenkomst.

Stap 2

Inzichtelijk maken en zonodig bezoeken van de feitelijke ruimte.

Stap 3

Beoordelen of sprake is van bedrijfsruimte.

Stap 4

Nagaan of men zich aan de bepalingen van bedrijfsruimte houdt.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling