Medische fout

Als een arts een fout heeft gemaakt bij een medische behandeling dan kan de daaruit voortvloeiende schade worden verhaald bij (verzekeringsmaatschappij van) het ziekenhuis. Men noemt dit de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis. Het is dus niet nodig dat u weet welke arts de medische fout heeft gemaakt.

Probleemanalyse

Indien u in het ziekenhuis bent behandeld en bij deze behandeling zijn fouten gemaakt waaruit schade voortvloeit, dan dient u als slachtoffer aan te tonen dat er een medische fout is gemaakt. Er is in juridische zin pas sprake van een medische fout als vast komt te staan dat een redelijk bekwame en redelijk handelende beroepsgenoot het beter zou hebben gedaan dan de arts die u behandeld heeft.
De norm waar de arts bij zijn professioneel handelen aan dient te voldoen, kan onder andere worden ingevuld door de inhoud van protocollen. Verder zal onderzocht dienen te worden of er al dan niet sprake is van een complicatie en/of u voor de behandeling door de arts hierover bent geïnformeerd, het zogenaamde informed consent.

Klanten over ons

Mogelijkheden

Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?

Allereerst dient het volledige medisch dossier te worden opgevraagd bij het ziekenhuis. Vervolgens zal een medisch adviseur kunnen worden ingeschakeld om een medisch haalbaarheidsonderzoek te verrichten. Indien blijkt dat sprake is van een medisch fout dan zal VQ advocaten het ziekenhuis aansprakelijk stellen en zal de schade verhaald worden bij de verzekeringsmaatschappij van het ziekenhuis

Oplossing(en)

Hoe kan VQ advocaten u helpen?

Soms lukt het niet om gelijk aan te tonen dat er sprake is van een medische fout. In dat geval zal een onafhankelijke deskundige kunnen worden ingeschakeld. Indien daarin de medische fout wordt erkend dan zullen de kosten van een dergelijk onderzoek door (de verzekeringsmaatschappij van) het ziekenhuis moeten worden betaald.
Na erkenning van de aansprakelijkheid zullen de advocaten bij VQ u verder bijstaan bij het verhaal van de door u geleden en nog te lijden schade. Denk aan het verhalen van schade van reis- en parkeerkosten, ziektekosten, verlies arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp, verlies zelfwerkzaamheid en smartengeld.

Situatieschets 

Wat is de gewenste situatie hierna voor de cliënt?

Na erkenning van de aansprakelijkheid zullen naast uw schade ook de advocaatkosten en kosten van de medisch adviseur en dergelijke worden verhaald bij de verzekeringsmaatschappij van het ziekenhuis. Voor u zijn er derhalve in beginsel geen kosten verbonden bij het verhalen van de schade door de gemaakte medische fout .

Maak een afspraak bij ons op kantoor

Stappenplan

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap 1

Opvragen van het medisch dossier.

Stap 2

Inschakeling van medisch adviseur voor een medisch haalbaarheidsonderzoek.

Stap 3

Aansprakelijk stellen van het ziekenhuis.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling