Als een arts een fout heeft gemaakt bij een medische behandeling dan kan de daaruit voortvloeiende schade worden verhaald bij (verzekeringsmaatschappij van) het ziekenhuis. Men noemt dit de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis. Het is dus niet nodig dat u weet welke arts de medische fout heeft gemaakt.