Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Probleemanalyse

De cliënt wenst als verhuurder op te zeggen, maar weet niet aan welke vereisten de verhuurder moet voldoen. Tevens is de cliënt er niet van op de hoogte van de gang van zaken na de opzegging.

Klanten over ons

Mogelijkheden

Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?

In ieder geval dient de opzegging aan de formele vereisten te voldoen. Tevens dient in de opzegging van de verhuurder de gronden te worden vermeld, die tot de opzegging hebben geleid. Die kunnen bestaan uit slechte bedrijfsvoering van de huurder of een dringend persoonlijk gebruik door de verhuurder.

Oplossing(en)

Hoe kan VQ advocaten u helpen?

VQ Advocaten kan voor een gedegen opzegging zorgdragen. Tevens zal VQ Advocaten de termijn bewaken. Indien de huurder niet de huurovereenkomst heeft opgezegd of na de opzegging van de verhuurder daarmee heeft ingestemd, kan de verhuurder zes weken na de opzegging vorderen dat de rechter het tijdstip van het einde van de huurovereenkomst zal vaststellen.

Dat kan worden gevorderd op de gronden welke in de opzegging zijn vermeld. De gronden kunnen niet meer worden aangevuld of worden gewijzigd. Overigens komen bij een opzegging tegen het einde van de tweede huurtermijn meerdere gronden voor de opzegging in aanmerking. Ook hierover kan VQ Advocaten u nader adviseren en in bijstaan.

Situatieschets 

Wat is de gewenste situatie hierna voor de cliënt?

Er is een gedegen opzegging verzonden. Daarna zal zonodig een procedure worden gevoerd waarbij de voorbereiding in de opzegging reeds is getroffen. Overigens zou ook het advies van VQ Advocaten reden kunnen zijn om met de huurder in onderhandeling te treden. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden, is geen opzegging vereist.

Maak een afspraak bij ons op kantoor

Stappenplan

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap 1

Bestuderen van de huurovereenkomst.

Stap 2

Nagaan van de opzeggronden op grond van de feiten.

Stap 3

Zorgdragen voor een juiste opzegging.

Stap 4

Voeren van een gerechtelijke procedure, met het verzoek einde huurovereenkomst vast te stellen.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling