Rechten bij ontslag

Uw rechten bij ontslag zijn in de wet opgenomen. Afhankelijk van de wijze van beëindiging kan men een beroep doen op haar/zijn rechten. De meest ingrijpende wijze van beëindiging is ontslag op staande voet. De opzegtermijn hoeft in een dergelijk geval niet in acht te worden genomen, de opzegverboden gelden niet, de eis van instemming geldt niet, de werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding. Daarbij komt dat een werknemer verwijtbaar werkloos zal zijn geworden en geen uitkering zal verkrijgen.

Probleemanalyse

Indien een werkgever een werknemer op staande voet wenst te ontslaan zal de werkgever wegens een dringende reden de arbeidsovereenkomst onverwijld moeten opzeggen en daarvan onverwijld aan de werknemer mededeling moeten doen.

Voor een werkgever bestaat het risico dat de loonvordering bij een ontslag op staande voet oploopt, indien uiteindelijk het ontslag op staande voet niet terecht zou zijn. In het arbeidsrecht bestaat namelijk ook de mogelijkheid tot hoger beroep waardoor de duur van de procedures en dus ook de loonvordering kan oplopen.

Een werknemer kan niet anders dan het ontslag op staande voet aanvechten. Het ontslag op staande voet heeft namelijk gevolgen voor het inkomen en een uitkering zal niet worden verleend.

Klanten over ons

Mogelijkheden

Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?

Een werkgever kan een voorwaardelijk ontbindingsverzoek indienen. Toch kan ook in een dergelijk geval de loonvordering van een werknemer oplopen. De meeste zekerheid wordt verkregen door het sluiten van en vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit is vaak ook een afweging ter zake van de kosten van procedures. Een werkgever kan bij een ontslag op staande voet ook een schadevergoeding van de werknemer vorderen.

De werknemer dient de werkgever aan te schrijven en te verzoeken het ontslag op staand voet in te trekken. Tevens kan worden onderhandeld over een vaststellingsovereenkomst over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever niet meewerkt, dient binnen 2 maanden een procedure aanhangig te worden gemaakt.

Oplossing(en)

Hoe kan VQ advocaten u helpen?

VQ Advocaten zal voor de werkgever een inschatting maken of het ontslag op staande voet stand houdt. VQ Advocaten zal in overleg met de werkgever bepalen welke andere stappen moeten worden ondernomen en wenselijk zijn. Daarbij zal een afweging worden gemaakt ter zake van de kosten een procedure en andere oplossingen, zoals een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voor een werknemer wordt een brief opgesteld gericht aan de werkgever. Indien het ontslag op staande voet niet wordt ingetrokken wordt een procedure aanhangig gemaakt, waarbij achterstallig loon en doorbetaling van loon wordt gevorderd.

Als reactie op een eventueel voorwaardelijk ontbindingsverzoek van de werkgever zal zo mogelijk de transitievergoeding en billijke vergoeding worden gevorderd.

Zowel voor werkgever als werknemer kan VQ Advocaten onderhandelen en begeleiden met betrekking tot een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Partijen wensen vaak tot beëindiging over te gaan, ook al zou het ontslag op staande voet worden betwist.

Situatieschets 

Wat is de gewenste situatie hierna voor de cliënt?

In het buitengerechtelijk traject krijgt de cliënt goede begeleiding en advies over hoe verder. Indien een procedure nodig is, zal VQ Advocaten voor de processtukken zorgdragen en de cliënt in de procedure bijstaan.

Maak een afspraak bij ons op kantoor

Stappenplan

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap 1

Voor werkgever de mogelijkheden tot ontslag op staande voet beoordelen.

Stap 2

Corresponderen over het ontslag op staande voet.

Stap 3

Onderhandelen en begeleiden ter zake van een vaststellingsovereenkomst.

Stap 4

Opstellen van processtukken.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling