Bij contractbreuk wenst men vaak het contract te beëindigen hetgeen onder andere zou kunnen door het contract te ontbinden. Daarbij zou men ook een schadevergoeding kunnen vorderen. Een andere manier van beëindiging is opzegging of vernietiging van de overeenkomst. In het hiernavolgende wordt nader op ontbinding van de overeenkomst ingegaan.