Verstoorde arbeidsrelatie

In het arbeidsrecht komt het vaak voor dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Vaak meldt een werknemer zich in een dergelijk geval ziek. De term die hiervoor wordt gebruikt is situationele of situatieve arbeidsongeschiktheid.

Probleemanalyse

Zowel voor werkgever als werknemer is een verstoorde arbeidsrelatie een lastige situatie. Van belang is vast te (laten) stellen of sprake is van medische beperkingen. Indien er geen medische beperkingen zijn, betreft het geen ziekte. Voor de betaling van loon zijn dan niet de bepalingen met betrekking tot de situatie van ziekte van belang, maar de algemene bepalingen met betrekking tot betaling van loon. Als sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid met medische beperkingen, zal het oplossen van het arbeidsconflict niet leiden tot herstel van de werknemer. Bij situatieve arbeidsongeschiktheid zonder medische beperkingen, is de Wet Verbetering Poortwachter niet van toepassing.

Klanten over ons

Mogelijkheden

Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?

Van belang is zo spoedig mogelijk een bedrijfsarts de situatie te laten beoordelen. Alleen een bedrijfsarts kan helderheid in een verstoorde arbeidsrelatie verschaffen. De bedrijfsarts dient vast te stellen of er medische beperkingen zijn. Als er medische beperkingen zijn, zal het re-integratietraject moeten worden opgestart. Indien er geen medische beperkingen zijn, dient te worden bekeken of de situatie is ontstaan door een oorzaak in de risicosfeer van werkgever of werknemer. Het initiatief tot een oplossing ligt bij de werkgever en de werknemer dient aan een oplossing mee te werken.

Oplossing(en)

Hoe kan VQ advocaten u helpen?

VQ Advocaten zal op grond van het oordeel van de bedrijfsarts handelen. Voorts zal de betreffende partij worden aangeschreven en worden gewezen op haar/zijn verplichtingen. Eventueel kan een second opinion van een bedrijfsarts nodig zijn of een deskundigenoordeel van het UWV.

Er zal een oplossing moeten komen voor het arbeidsconflict. Bij een oplossing zou ook een beëindiging van de arbeidsovereenkomst als oplossing aan de orde kunnen komen. Tevens zou kunnen worden bezien of een mediator nodig is om het conflict op te lossen.

Situatieschets 

Wat is de gewenste situatie hierna voor de cliënt?

Indien het arbeidsconflict en de eventuele medische beperkingen zijn opgelost, zouden partijen bij het herstel van de arbeidsrelatie weer met elkaar verder kunnen. De ervaring leert dat partijen er vaak voor kiezen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst gaan en over de voorwaarden daarvoor onderhandelen.

Maak een afspraak bij ons op kantoor

Stappenplan

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap 1

Inschakelen bedrijfsarts.

Stap 2

Aanschrijven van de betreffende partij.

Stap 3

Conflict proberen oplossen.

Stap 4

Opstellen vaststellingsovereenkomst.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling