Beëindiging door middel van een vaststellingsovereenkomst

Gepubliceerd op: 12 mei 2021

Gerechtvaardigd vertrouwen op instemming van werknemer

Veel arbeidsovereenkomsten worden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. In een dergelijke vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. De werknemer heeft nadat de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden
(artikel 7:670 b BW). Uit de uitspraak van de rechtbank Limburg blijkt dat in bepaalde omstandigheden de vaststellingsovereenkomst toch niet als uitgangspunt zal gelden. De rechter heeft in die uitspraak geoordeeld dat er een grote mate van aannemelijkheid is dat de vaststellingsovereenkomst in een bodemprocedure zal worden vernietigd en heeft dan ook in het voorlopig oordeel de vordering van de werknemer met betrekking tot betaling van salaris toegewezen. Verkort weergegeven komt het er in die kwestie op neer dat de werkgever op de hoogte was van ernstige burn-outklachten en psychische problemen en in de betreffende vaststellingsovereenkomst geen enkele voordelige bepaling voor werknemer was opgenomen. De rechter kwam tot de conclusie dat gezien de inhoud van de vaststellingsovereenkomst er geen reden denkbaar was waarom werknemer een dergelijke overeenkomst zou tekenen. Indien u de gehele uitspraak wenst te lezen kunt u die vinden met de vindplaats: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2020:10616

Indien u als werkgever een vaststellingsovereenkomst wenst op te stellen of als werknemer een vaststellingsovereenkomst wilt laten controleren, kunt u met ons kantoor contact opnemen.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden