Beëindiging door middel van een vaststellingsovereenkomst

Gepubliceerd op: 12 mei 2021

Gerechtvaardigd vertrouwen op instemming van werknemer

Veel arbeidsovereenkomsten worden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. In een dergelijke vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. De werknemer heeft nadat de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden
(artikel 7:670 b BW). Uit de uitspraak van de rechtbank Limburg blijkt dat in bepaalde omstandigheden de vaststellingsovereenkomst toch niet als uitgangspunt zal gelden. De rechter heeft in die uitspraak geoordeeld dat er een grote mate van aannemelijkheid is dat de vaststellingsovereenkomst in een bodemprocedure zal worden vernietigd en heeft dan ook in het voorlopig oordeel de vordering van de werknemer met betrekking tot betaling van salaris toegewezen. Verkort weergegeven komt het er in die kwestie op neer dat de werkgever op de hoogte was van ernstige burn-outklachten en psychische problemen en in de betreffende vaststellingsovereenkomst geen enkele voordelige bepaling voor werknemer was opgenomen. De rechter kwam tot de conclusie dat gezien de inhoud van de vaststellingsovereenkomst er geen reden denkbaar was waarom werknemer een dergelijke overeenkomst zou tekenen. Indien u de gehele uitspraak wenst te lezen kunt u die vinden met de vindplaats: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2020:10616

Indien u als werkgever een vaststellingsovereenkomst wenst op te stellen of als werknemer een vaststellingsovereenkomst wilt laten controleren, kunt u met ons kantoor contact opnemen.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling