Hoger beroep vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerde

Gepubliceerd op: 16 november 2021

Op 8 oktober 2021 hebben wij verwezen naar de uitspraak van Kifid met betrekking tot de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden. We hebben aangegeven dat de verzekeraar beroep heeft ingesteld en daarover nog geen uitspraak is gedaan. Inmiddels heeft de Commissie van Beroep uitspraak gedaan. De Commissie van Beroep heeft geconcludeerd dat op grond van Europese regelgeving en jurisprudentie er geen onbeperkt recht is op vrije advocaatkeuze. De Commissie van Beroep heeft bevestigd dat de uitleg van de Geschillencommissie niet past binnen de ruimte die de Europese richtlijn biedt aan verzekeraars om het recht op vrije advocaatkeuze te beperken.

Tevens heeft de Commissie van Beroep geoordeeld dat voor de uitleg van het begrip gerechtelijke procedure het van belang is om de specifieke feiten en omstandigheden te bekijken, alsmede naar de context en strekking van de Europese richtlijn. Daarbij zijn de specifieke kenmerken van nationaal recht van belang.

In het specifieke geval waarover de Commissie van Beroep Kifid moest oordelen kwam de Commissie tot de conclusie dat er in die specifieke situatie geen sprake was van rechtsbijstand in een gerechtelijke of administratieve procedure.

Uit de uitspraak van de Commissie van Beroep kan worden geconcludeerd dat de vrije advocaatkeuze niet onbeperkt is, echter het van belang is om specifieke feiten en omstandigheden goed te bekijken. De uitspraak van de Commissie van Beroep kunt u vinden door middel van de navolgende link: https://www.kifid.nl/uitspraken/

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden