Hoger beroep vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerde

Gepubliceerd op: 16 november 2021

Op 8 oktober 2021 hebben wij verwezen naar de uitspraak van Kifid met betrekking tot de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden. We hebben aangegeven dat de verzekeraar beroep heeft ingesteld en daarover nog geen uitspraak is gedaan. Inmiddels heeft de Commissie van Beroep uitspraak gedaan. De Commissie van Beroep heeft geconcludeerd dat op grond van Europese regelgeving en jurisprudentie er geen onbeperkt recht is op vrije advocaatkeuze. De Commissie van Beroep heeft bevestigd dat de uitleg van de Geschillencommissie niet past binnen de ruimte die de Europese richtlijn biedt aan verzekeraars om het recht op vrije advocaatkeuze te beperken.

Tevens heeft de Commissie van Beroep geoordeeld dat voor de uitleg van het begrip gerechtelijke procedure het van belang is om de specifieke feiten en omstandigheden te bekijken, alsmede naar de context en strekking van de Europese richtlijn. Daarbij zijn de specifieke kenmerken van nationaal recht van belang.

In het specifieke geval waarover de Commissie van Beroep Kifid moest oordelen kwam de Commissie tot de conclusie dat er in die specifieke situatie geen sprake was van rechtsbijstand in een gerechtelijke of administratieve procedure.

Uit de uitspraak van de Commissie van Beroep kan worden geconcludeerd dat de vrije advocaatkeuze niet onbeperkt is, echter het van belang is om specifieke feiten en omstandigheden goed te bekijken. De uitspraak van de Commissie van Beroep kunt u vinden door middel van de navolgende link: https://www.kifid.nl/uitspraken/

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling