alimentatie
Gepubliceerd op: 25 november 2022

Indexeringspercentage alimentatie 1 januari 2023 is vastgesteld op 3,4%

Jaarlijks stijgen de vastgestelde alimentatiebedragen. De wettelijke indexering wordt op grond van artikel 1:402a BW aan het einde van ieder jaar vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming en gepubliceerd in de Staatscourant. Dit houdt in dat elk jaar de alimentatiebedragen van rechtswege worden verhoogd. Dit geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie.

Het indexeringspercentage voor 2023 is inmiddels bekend gemaakt en bedraagt 3,4%. Op de website van het LBIO vindt u een handige rekentool: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/

Degene die alimentatie betaalt, is verplicht de indexering te voldoen, tenzij in onderling overleg schriftelijk anders is overeengekomen. Dit betekent dat einde van de maand december het aangepaste bedrag voor de maand januari dient te worden voldaan.
In de praktijk wordt de aanpassing van de alimentatie nogal eens vergeten. Dit kan vervelende consequenties hebben. De verjaringstermijn voor achterstallige alimentatie is 5 jaar. Is in de voorgaande jaren de indexering vergeten, dan moet deze alsnog worden voldaan. Dit kan oplopen tot een behoorlijk bedrag. Komt men er pas na jaren achter dat de indexering is vergeten, kan het zijn dat een deel is verjaard.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling