alimentatie
Gepubliceerd op: 25 november 2022

Indexeringspercentage alimentatie 1 januari 2023 is vastgesteld op 3,4%

Jaarlijks stijgen de vastgestelde alimentatiebedragen. De wettelijke indexering wordt op grond van artikel 1:402a BW aan het einde van ieder jaar vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming en gepubliceerd in de Staatscourant. Dit houdt in dat elk jaar de alimentatiebedragen van rechtswege worden verhoogd. Dit geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie.

Het indexeringspercentage voor 2023 is inmiddels bekend gemaakt en bedraagt 3,4%. Op de website van het LBIO vindt u een handige rekentool: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/

Degene die alimentatie betaalt, is verplicht de indexering te voldoen, tenzij in onderling overleg schriftelijk anders is overeengekomen. Dit betekent dat einde van de maand december het aangepaste bedrag voor de maand januari dient te worden voldaan.
In de praktijk wordt de aanpassing van de alimentatie nogal eens vergeten. Dit kan vervelende consequenties hebben. De verjaringstermijn voor achterstallige alimentatie is 5 jaar. Is in de voorgaande jaren de indexering vergeten, dan moet deze alsnog worden voldaan. Dit kan oplopen tot een behoorlijk bedrag. Komt men er pas na jaren achter dat de indexering is vergeten, kan het zijn dat een deel is verjaard.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling