Rechtsbijstand bij een TOM-zitting

Gepubliceerd op: 21 mei 2021

Wat is een Tom-zitting?

TOM-zitting staat voor Transactie Openbaar Ministerie. Als u als verdachte bent aangehouden omdat u een strafbaar feit gepleegd heeft, zoals bijvoorbeeld na een vechtpartij, dan kan het openbaar ministerie besluiten om u niet onmiddellijk voor te laten komen bij de rechter, maar u uit te nodigen voor een zitting bij de officier van justitie. U heeft dan een gesprek met ofwel een Officier van Justitie ofwel een parketsecretaris.

Het gaat in dat geval meestal om lichte vergrijpen, waarbij er volgens het OM weinig twijfel bestaat of de verdachte het strafbare feit heeft gepleegd. Het komt ook voor dat de verdachte het feit volledig heeft bekend.

U krijgt tijdens de zitting een voorstel voor een straf. Die straf kan inhouden een geldboete of een werkstraf, maar u kunt bijvoorbeeld ook Reclasseringstoezicht opgelegd krijgen. Als er een slachtoffer is, kan er ook nog een schadevergoeding worden opgelegd.

U kunt het voorstel accepteren of afwijzen. Indien u het voorstel niet accepteert, dan wordt u gedagvaard voor de rechter.

Het is absoluut verstandig om een advocaat mee te nemen naar een dergelijke zitting. De advocaat vraagt allereerst het dossier op en kan dan op basis van de stukken een duidelijk advies geven. Het openbaar Ministerie kan immers wel vinden dat er weinig twijfel bestaat of het strafbare feit gepleegd is, maar op basis van het dossier kan dat heel anders uitvallen. Het door het openbaar ministerie gestelde aanwezige bewijs is misschien wel helemaal niet zo duidelijk . Wellicht zijn zaken onderbelicht gebleven tijdens het verhoor bij de politie, of ontbreken er getuigenverklaringen. Uw advocaat zal dit tijdens de zitting naar voren brengen, waardoor de zaak wellicht geseponeerd wordt of aan u geen straf wordt opgelegd.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen u dan graag adviseren.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden