Rechtsbijstand bij een TOM-zitting

Gepubliceerd op: 21 mei 2021

Wat is een Tom-zitting?

TOM-zitting staat voor Transactie Openbaar Ministerie. Als u als verdachte bent aangehouden omdat u een strafbaar feit gepleegd heeft, zoals bijvoorbeeld na een vechtpartij, dan kan het openbaar ministerie besluiten om u niet onmiddellijk voor te laten komen bij de rechter, maar u uit te nodigen voor een zitting bij de officier van justitie. U heeft dan een gesprek met ofwel een Officier van Justitie ofwel een parketsecretaris.

Het gaat in dat geval meestal om lichte vergrijpen, waarbij er volgens het OM weinig twijfel bestaat of de verdachte het strafbare feit heeft gepleegd. Het komt ook voor dat de verdachte het feit volledig heeft bekend.

U krijgt tijdens de zitting een voorstel voor een straf. Die straf kan inhouden een geldboete of een werkstraf, maar u kunt bijvoorbeeld ook Reclasseringstoezicht opgelegd krijgen. Als er een slachtoffer is, kan er ook nog een schadevergoeding worden opgelegd.

U kunt het voorstel accepteren of afwijzen. Indien u het voorstel niet accepteert, dan wordt u gedagvaard voor de rechter.

Het is absoluut verstandig om een advocaat mee te nemen naar een dergelijke zitting. De advocaat vraagt allereerst het dossier op en kan dan op basis van de stukken een duidelijk advies geven. Het openbaar Ministerie kan immers wel vinden dat er weinig twijfel bestaat of het strafbare feit gepleegd is, maar op basis van het dossier kan dat heel anders uitvallen. Het door het openbaar ministerie gestelde aanwezige bewijs is misschien wel helemaal niet zo duidelijk . Wellicht zijn zaken onderbelicht gebleven tijdens het verhoor bij de politie, of ontbreken er getuigenverklaringen. Uw advocaat zal dit tijdens de zitting naar voren brengen, waardoor de zaak wellicht geseponeerd wordt of aan u geen straf wordt opgelegd.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen u dan graag adviseren.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling