Regresrecht van de werkgever

Gepubliceerd op: 18 januari 2022

Als werkgever bent u in beginsel gehouden het loon van uw werknemer tijdens ziekte door te betalen. Wat nu als uw werknemer door het onrechtmatig handelen van een derde arbeidsongeschikt is geraakt? In dat geval kunt u – net als uw werknemer – de aansprakelijke partij aanspreken voor schadevergoeding. Dit noemen wij het regresrecht van de werkgever.

Het regresrecht van de werkgever is geregeld in artikel 6:107a BW. Op grond van dit wetsartikel krijgt de werkgever de netto loonkosten en de redelijke re-integratiekosten vergoed als een werknemer arbeidsongeschikt is, de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft tijdens ziekte en een derde aansprakelijk is voor het ontstaan van de letselschade van de werknemer. Wat de hoogte van het regresrecht van de werkgever is, is afhankelijk van het loon en de duur van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Een werkgever is op grond van de wet in beginsel gehouden om gedurende de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid het loon (gedeeltelijke) door te betalen. De betaalde verzekeringspremies en belastingen kan de werkgever helaas niet verhalen op de aansprakelijke partij. 

Bent u werkgever en is uw werknemer door het onrechtmatig handelen van een derde (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt, neem dan contact met ons op voor advies met betrekking tot uw regresrecht.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden