Regresrecht van de werkgever

Gepubliceerd op: 18 januari 2022

Als werkgever bent u in beginsel gehouden het loon van uw werknemer tijdens ziekte door te betalen. Wat nu als uw werknemer door het onrechtmatig handelen van een derde arbeidsongeschikt is geraakt? In dat geval kunt u – net als uw werknemer – de aansprakelijke partij aanspreken voor schadevergoeding. Dit noemen wij het regresrecht van de werkgever.

Het regresrecht van de werkgever is geregeld in artikel 6:107a BW. Op grond van dit wetsartikel krijgt de werkgever de netto loonkosten en de redelijke re-integratiekosten vergoed als een werknemer arbeidsongeschikt is, de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft tijdens ziekte en een derde aansprakelijk is voor het ontstaan van de letselschade van de werknemer. Wat de hoogte van het regresrecht van de werkgever is, is afhankelijk van het loon en de duur van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Een werkgever is op grond van de wet in beginsel gehouden om gedurende de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid het loon (gedeeltelijke) door te betalen. De betaalde verzekeringspremies en belastingen kan de werkgever helaas niet verhalen op de aansprakelijke partij. 

Bent u werkgever en is uw werknemer door het onrechtmatig handelen van een derde (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt, neem dan contact met ons op voor advies met betrekking tot uw regresrecht.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling