Voeging benadeelde partij

Gepubliceerd op: 16 april 2021

Wanneer u als gevolg van een overtreding of misdrijf schade hebt opgelopen, kunt u zich als slachtoffer voegen in het strafproces en een schadevergoeding vorderen van de verdachte. De strafrechter beoordeelt dan uw verzoek tot schadevergoeding. Hieronder leggen wij uit hoe u zich als slachtoffer kunt voegen in de strafzaak.

Vordering benadeelde partij

Een slachtoffer kan zich als benadeelde partij voegen in de strafzaak tegen de verdachte. De benadeelde partij kan een vordering tot schadevergoeding indienen, ofwel een vordering benadeelde partij. De benadeelde partij ontvangt daarvoor van het OM een voegingsformulier. Op dit formulier kunt u aangeven welke schade u hebt geleden en nog zal lijden als gevolg van de overtreding of misdrijf. Daarbij kunt u denken aan beschadigde goederen, medische kosten, reiskosten en inkomensverlies. Het is wel van belang dat u de schadeposten zoveel mogelijk onderbouwd met bewijsstukken. 

Eenvoudige en laagdrempelige procedure

Een voeging is een eenvoudige en laagdrempelige procedure voor een benadeelde partij. Deze hoeft immers niet een aparte civiele procedure op te starten tegen de verdachte. Wanneer de strafrechter van mening is dat een vordering benadeelde partij een onevenredige belasting van het strafproces oplevert, kan de rechter de vordering niet-ontvankelijk verklaren. Een gevolg hiervan is dat de benadeelde partij zijn vordering bij een civiele rechter moet aanbrengen.

Schadevergoedingsmaatregel

Naast het indienen van een vordering, kunt u de rechter ook vragen een schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Deze maatregel houdt in dat de Staat de vordering incasseert bij de verdachte, mits de vordering is toegewezen door de strafrechter. Hierdoor hoeft u als slachtoffer niet zelf uw vordering te innen bij de verdachte. Als de verdachte na acht maanden nog niet heeft betaald, kan de Staat de vergoeding voorschieten. De verdachte moet dan aan de Staat betalen.

Hulp?

Bent u slachtoffer geworden van een overtreding of misdrijf en hebt u schade opgelopen? Neemt u dan contact op met een van onze advocaten. Wij kunnen u bijstaan in het strafproces.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling