Voeging benadeelde partij

Gepubliceerd op: 16 april 2021

Wanneer u als gevolg van een overtreding of misdrijf schade hebt opgelopen, kunt u zich als slachtoffer voegen in het strafproces en een schadevergoeding vorderen van de verdachte. De strafrechter beoordeelt dan uw verzoek tot schadevergoeding. Hieronder leggen wij uit hoe u zich als slachtoffer kunt voegen in de strafzaak.

Vordering benadeelde partij

Een slachtoffer kan zich als benadeelde partij voegen in de strafzaak tegen de verdachte. De benadeelde partij kan een vordering tot schadevergoeding indienen, ofwel een vordering benadeelde partij. De benadeelde partij ontvangt daarvoor van het OM een voegingsformulier. Op dit formulier kunt u aangeven welke schade u hebt geleden en nog zal lijden als gevolg van de overtreding of misdrijf. Daarbij kunt u denken aan beschadigde goederen, medische kosten, reiskosten en inkomensverlies. Het is wel van belang dat u de schadeposten zoveel mogelijk onderbouwd met bewijsstukken. 

Eenvoudige en laagdrempelige procedure

Een voeging is een eenvoudige en laagdrempelige procedure voor een benadeelde partij. Deze hoeft immers niet een aparte civiele procedure op te starten tegen de verdachte. Wanneer de strafrechter van mening is dat een vordering benadeelde partij een onevenredige belasting van het strafproces oplevert, kan de rechter de vordering niet-ontvankelijk verklaren. Een gevolg hiervan is dat de benadeelde partij zijn vordering bij een civiele rechter moet aanbrengen.

Schadevergoedingsmaatregel

Naast het indienen van een vordering, kunt u de rechter ook vragen een schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Deze maatregel houdt in dat de Staat de vordering incasseert bij de verdachte, mits de vordering is toegewezen door de strafrechter. Hierdoor hoeft u als slachtoffer niet zelf uw vordering te innen bij de verdachte. Als de verdachte na acht maanden nog niet heeft betaald, kan de Staat de vergoeding voorschieten. De verdachte moet dan aan de Staat betalen.

Hulp?

Bent u slachtoffer geworden van een overtreding of misdrijf en hebt u schade opgelopen? Neemt u dan contact op met een van onze advocaten. Wij kunnen u bijstaan in het strafproces.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden