Voornaamwijziging

Gepubliceerd op: 8 oktober 2021

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bij uitspraak van 20 september 2021 de voornaam van een 12-jarige gewijzigd, zodat hij in officiële documenten niet langer met de meisjesnaam die hij al lang niet meer draagt, geconfronteerd wordt.

 De rechter heeft in deze het volgende overwogen. Kinderen krijgen bij hun geboorte namen van hun ouder(s). Die namen horen bij die ene persoon en daaraan is die persoon te herkennen. Ook staan die namen in de officiële papieren. Daarom mogen namen niet ‘zo maar’ veranderd worden. In de wet staat dat er een voldoende zwaarwegend belang moet zijn om de voornaam te wijzigen. De rechter moet dus beoordelen of het belang van het kind, om ook officieel niet meer een meisjesnaam maar een jongensnaam te hebben, voldoende zwaarwegend is. Er staat in de wet geen leeftijdsgrens.

Klik hier om de volledige uitspraak te lezen.

Indien u uw voornaam, of die van een kind jonger dan 18 jaar waarover u het gezag heeft of waarvan u voogd bent, wenst te wijzigen kan daartoe een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Bij een procedure tot voornaamswijziging is een advocaat verplicht. Voor voornaamswijziging gelden strenge eisen. Er moeten belangrijke redenen zijn om de voornaam te wijzigen. Redenen kunnen zijn:

  • adoptie;
  • betekenis van een Nederlandse voornaam in het buitenland of van een buitenlandse voornaam in Nederland;
  • geslachtswijziging;
  • gepest worden met voornaam;
  • religie psychisch lijden onder een voornaam.

Ook de gewenste voornaam is gebonden aan regels. Zo mag een voornaam niet ongepast zijn, zoals scheldwoorden of bestaande woorden als tafel en stoel. Ook mag de voornaam niet hetzelfde zijn als een bestaande achternaam, tenzij dit ook een normale voornaam is.

De rechtbank handelt de procedure meestal schriftelijk af. Wel worden kinderen van 12 jaar en ouder altijd door de rechter gehoord in een kindgesprek. Ook is er een mondelinge behandeling (zitting) als de rechter na het lezen van het verzoekschrift meer informatie nodig heeft om te beslissen, een belanghebbende (bijvoorbeeld één van de ouders) het niet eens is met het verzoek of de rechtbank een andere reden ziet.

Heeft u vragen over voornaamswijziging? Of wenst u een verzoek tot wijziging van uw voornaam of dat van uw kind bij de rechtbank in te dienen? VQ Advocaten is u hierbij graag van dienst. U kunt contact opnemen met onze gespecialiseerde familierechtadvocaten via 0186-614477 of info@vq-advocaten.nl.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden