Aanbevelingen rekenrente

Gepubliceerd op: 28 juli 2021

Wanneer een slachtoffer blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval of medische fout zal diegene ook in de toekomst schade lijden. Het letsel, en de daaruit voortvloeiende beperkingen, gaat immers niet meer over. Gedacht kan worden aan verlies arbeidsvermogen en pensioenschade wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid, huishoudelijke hulp, toekomstige ziektekosten, verlies zelfwerkzaamheid, enz..

Zeker wanneer het slachtoffer nog jong is kan de schade vele jaren lang in de toekomst geleden worden. De aansprakelijke verzekeraar zal deze toekomstschade moeten vergoeden. Doorgaans wordt de toekomstschade berekend en vervolgens in één bedrag uitgekeerd. Bij deze berekening moet rekening gehouden worden met rente en inflatie.

Tussen verzekeraars en belangenbehartigers bestaat vaak een discussie over de te hanteren inflatie- en rentepercentages. Een verzekeraar heeft er belang bij om de toekomstige rentes hoog in te schatten en de inflatie laag. Daarmee valt een berekening van een toekomstschade lager uit, hetgeen voor de verzekeraar uiteraard gunstig is. Door ons wordt al enige tijd vastgehouden aan percentages die onder meer door de rechtbank Den Haag (uitspraak 13 mei 2020) werden gehanteerd, maar dat levert vrijwel altijd discussie op. Tot nu.

De rechtspraak heeft nu een aanbeveling gepubliceerd, waarin de rekenrentes worden aanbevolen die door de Rechtbank Den Haag werd aangehouden, klik hier. Hiermee komt hopelijk een einde aan de discussies op dit punt.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden