Aanbevelingen rekenrente

Gepubliceerd op: 28 juli 2021

Wanneer een slachtoffer blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval of medische fout zal diegene ook in de toekomst schade lijden. Het letsel, en de daaruit voortvloeiende beperkingen, gaat immers niet meer over. Gedacht kan worden aan verlies arbeidsvermogen en pensioenschade wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid, huishoudelijke hulp, toekomstige ziektekosten, verlies zelfwerkzaamheid, enz..

Zeker wanneer het slachtoffer nog jong is kan de schade vele jaren lang in de toekomst geleden worden. De aansprakelijke verzekeraar zal deze toekomstschade moeten vergoeden. Doorgaans wordt de toekomstschade berekend en vervolgens in één bedrag uitgekeerd. Bij deze berekening moet rekening gehouden worden met rente en inflatie.

Tussen verzekeraars en belangenbehartigers bestaat vaak een discussie over de te hanteren inflatie- en rentepercentages. Een verzekeraar heeft er belang bij om de toekomstige rentes hoog in te schatten en de inflatie laag. Daarmee valt een berekening van een toekomstschade lager uit, hetgeen voor de verzekeraar uiteraard gunstig is. Door ons wordt al enige tijd vastgehouden aan percentages die onder meer door de rechtbank Den Haag (uitspraak 13 mei 2020) werden gehanteerd, maar dat levert vrijwel altijd discussie op. Tot nu.

De rechtspraak heeft nu een aanbeveling gepubliceerd, waarin de rekenrentes worden aanbevolen die door de Rechtbank Den Haag werd aangehouden, klik hier. Hiermee komt hopelijk een einde aan de discussies op dit punt.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling