Actualiteit: medische fout zaken

Gepubliceerd op: 13 april 2021

Tv-programma Radar

Afgelopen week kwam er in het tv-programma ‘Radar’ het onderwerp medische missers aan bod. In het programma is te zien dat de presentator Femke Sprenkeling-Möller interviewt over hetgeen haar is overkomen.

Femke vertelt dat ze ruim 5,5 jaar geleden tijdens haar zwangerschap uit bed is gevallen; ze komt op haar elleboog terecht. Haar elleboog is uit de kom gegaan en een tijd later constateert ze dat haar elleboog nog steeds blauw is en pijn doet. Na overleg te hebben gevoerd met de huisarts is zij doorverwezen naar het ziekenhuis in Breda waar de top drie orthopedische specialisten werkzaam waren.  Ze is daar geopereerd en na de operatie blijkt dat de hand van Femke ‘er gek bij hangt’. Femke haalt verhaal bij de chirurg en deze antwoordt met: ‘Oeps, ik hoop niet dat ik een zenuw heb geraakt’. Na ruim 5 maanden is ze doorverwezen naar een ander ziekenhuis en daar heeft een zenuwarts bevestigd dat er helaas wél een zenuw geraakt is (lees: doorgesneden). Als gevolg hiervan is de hand verlamd geraakt. Een zenuwtransplantatie vanaf haar been naar haar arm vindt vervolgens plaats.

Femke schakelt haar rechtsbijstandsverzekering DAS in om zowel de chirurg als het ziekenhuis aansprakelijk te stellen voor het letsel dat zij opgelopen heeft als gevolg van de medische misser. Het ziekenhuis wijst de aansprakelijkstelling af en Femke schakelt vervolgens een letselschadeadvocaat in die haar tot op heden juridische bijstand verleent. 

Wat is de schade als gevolg van een medische fout?

In het verhaal van Femke staat dus ter discussie of er door de chirurg dan wel het ziekenhuis een medische fout gemaakt is. Maar wat verstaat men nu eigenlijk onder deze term? Aangezien mijn collega hier reeds in haar blog over heeft geschreven,  zal ik hier -ter aanvulling- kort op in gaan. 

Uit de rechtspraak blijkt dat er sprake is van een medische fout als er een medische behandeling onzorgvuldig is uitgevoerd waardoor de patiënt letselschade oploopt. In ergere gevallen komt het zelfs voor dat de patiënt als gevolg van de medische fout komt te overlijden. De schade die daaruit voortvloeit kunnen dan de nabestaanden vorderen. In het geval dat er sprake is van (ernstig) letsel de patiënt zelf. Denkt u hierbij aan materiële schade als reiskosten, hulp in de huishouding, verlies van arbeidsvermogen of de hond die u niet meer kunt uitlaten als gevolg van het door u opgelopen letsel. Maar naast materiële schade heeft u volgens de wet ook recht op immateriële schade. Deze vorm van schade bestaat volgens de wet uit ‘ander nadeel’, er is hier dan geen sprake van vermogensschade. Immateriële schade staat ook wel bekend als smartengeld.

Uit het verhaal van Femke blijkt dat ze als gevolg van het medisch (verwijtbaar) handelen 31 hechtingen heeft, 80-100% arbeidsongeschikt verklaard is en ze ontvangt een WIA/IVA-uitkering. Ze is niet meer in staat om te werken en de zorg voor haar twee kleine kinderen is ook een flinke uitdaging geworden onder deze omstandigheden. Als gevolg van haar letsel ervaart ze heel veel beperkingen: schrijven is bijvoorbeeld moeilijk, maar ook het aankleden van haar kinderen. Bepaalde handelingen als ritsen open- en dichtdoen, knoopjes dichtdoen en haar eigen persoonlijke verzorging gaan moeilijk.

Wat maakt het verhalen van schade als gevolg van een medische fout zo lastig?

In de alinea hiervoor heb ik al uitgelegd wat men verstaat onder de term medische misser, ook wel medische fout genoemd. Graag wil ik ingaan op de vraag waarom het zo lastig is om de schade als gevolg van een medische fout te verhalen. Natuurlijk kan er weleens iets fout gaan na een behandeling of operatie, er ontstaat bijvoorbeeld een ontsteking, maar dit wordt in de medische wereld veelal gezien als een ‘complicatie’. Voorafgaand aan de operatie of uit de gevoerde gesprekken tussen de patiënt en de medicus worden mogelijke complicaties aangestipt en besproken. Ook staan de complicaties van een bepaalde behandeling of operatie vaak genoemd in een folder die u mee krijgt van de medicus. De reden ervan dat u over de mogelijke complicaties wordt geïnformeerd ligt in het feit dat de medicus verplicht is om u hierover te informeren, laat de medicus dit na, dan kan deze aansprakelijk zijn. Dit heet ook wel: de informatieplicht.  

In het geval van Femke is ze er niet van tevoren op gewezen dat zenuwletsel een mogelijk risico kon zijn. Ook al wordt er vastgesteld dat er een fout gemaakt is, de vraag rest dan nog wel de vraag, is er verwijtbaar gehandeld? Dit moet apart per casus iedere keer weer beoordeeld worden aan de hand van de omstandigheden van het geval.

Radar geeft aan dat er uit de cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat 95% van de ziekenhuizen bij Centramed of MediRisk voor medische aansprakelijkheid verzekerd is. Vorig jaar werden er bij deze verzekeraars in totaal 1.349 claims ingediend waarvan er nog niet eens de helft van het totaal aantal claims de aansprakelijkheid werd erkend. 

Tot slot

Kort samengevat blijkt uit het voorbeeld van Femke dat juridische bijstand gewenst én noodzakelijk is. Voor juridische bijstand met betrekking tot het verhalen van uw letselschade -ook als gevolg van een medische misser- kunt u contact opnemen met ons kantoor.

[1] Zie ook blog 25 augustus 2020 Medische fout zaken

[2] Zie ook blog 25 augustus 2020 Medische fout zaken

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden