Alimentatiecheck

Gepubliceerd op: 16 maart 2021

Klopt het alimentatiebedrag (nog) wel? Deze vraag krijgen wij regelmatig en is zonder het rekenwerk niet door ons te beantwoorden.

Door een wijziging van omstandigheden kan het verstandig zijn om de alimentatie te laten herberekenen. Ook kan het zijn dat u een berekening van een mediator of advocaat wenst te laten beoordelen. Daarom bieden wij de mogelijkheid door ons een alimentatiecheck te laten uitvoeren.  

De alimentatiecheck omvat:

  • intakegesprek;
  • opstellen van de alimentatieberekening;
  • een schriftelijk advies.

 Wij bieden de alimentatiecheck aan voor een vast tarief van € 475,-, inclusief BTW en kantoorkosten.

De alimentatiecheck is bedoeld om te beoordelen of een verzoek tot vaststelling of wijziging van de alimentatie haalbaar is. Zo weet u op korte termijn of het zinvol is en of het gelet op het kosten-batenplaatje ook interessant is om juridische stappen te gaan ondernemen. Is het effect of de kans van slagen minimaal, zullen wij dit in het advies aangeven. Zo voorkomt u onnodige hoge kosten.

Met de berekening en het advies van de advocaat kunt u proberen in onderling overleg tot afspraken te komen over de alimentatie. Besluit u zich na de alimentatiecheck te laten bijstaan door een advocaat, is dit uiteraard ook mogelijk. Omdat de alimentatieberekeningen worden opgesteld door een advocaat, kunnen de berekeningen ook worden gebruikt in een procedure. Besluit u naar aanleiding van onze alimentatiecheck de zaak voort te zetten, voorkomt u dus dubbele kosten.

Indien u nadere informatie wenst over de verdeling van het pensioen bij scheiding, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten via 0186-614477 of via info@vq-advocaten.nl.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling