Alimentatiecheck

Gepubliceerd op: 16 maart 2021

Klopt het alimentatiebedrag (nog) wel? Deze vraag krijgen wij regelmatig en is zonder het rekenwerk niet door ons te beantwoorden.

Door een wijziging van omstandigheden kan het verstandig zijn om de alimentatie te laten herberekenen. Ook kan het zijn dat u een berekening van een mediator of advocaat wenst te laten beoordelen. Daarom bieden wij de mogelijkheid door ons een alimentatiecheck te laten uitvoeren.  

De alimentatiecheck omvat:

  • intakegesprek;
  • opstellen van de alimentatieberekening;
  • een schriftelijk advies.

 Wij bieden de alimentatiecheck aan voor een vast tarief van € 475,-, inclusief BTW en kantoorkosten.

De alimentatiecheck is bedoeld om te beoordelen of een verzoek tot vaststelling of wijziging van de alimentatie haalbaar is. Zo weet u op korte termijn of het zinvol is en of het gelet op het kosten-batenplaatje ook interessant is om juridische stappen te gaan ondernemen. Is het effect of de kans van slagen minimaal, zullen wij dit in het advies aangeven. Zo voorkomt u onnodige hoge kosten.

Met de berekening en het advies van de advocaat kunt u proberen in onderling overleg tot afspraken te komen over de alimentatie. Besluit u zich na de alimentatiecheck te laten bijstaan door een advocaat, is dit uiteraard ook mogelijk. Omdat de alimentatieberekeningen worden opgesteld door een advocaat, kunnen de berekeningen ook worden gebruikt in een procedure. Besluit u naar aanleiding van onze alimentatiecheck de zaak voort te zetten, voorkomt u dus dubbele kosten.

Indien u nadere informatie wenst over de verdeling van het pensioen bij scheiding, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten via 0186-614477 of via info@vq-advocaten.nl.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden