Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Gepubliceerd op: 8 december 2020

24 november jl.is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat regelt dat ook ongehuwde/niet-geregistreerde partners bij erkenning van een kind automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder krijgen. Het onderscheid tussen kinderen geboren uit gehuwde/geregistreerde ouders of ongehuwde/niet-geregistreerde ouders wordt hiermee weggenomen.

Op dit moment krijgt de ongehuwde/niet-geregistreerde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, niet automatisch het gezag. Naast de erkenning bij de gemeente dient bij de rechtbank te worden verzocht het gezamenlijk ouderlijk aan te tekenen in het gezagsregister. Bij het uiteengaan komt de partner er veelal pas achter dat door onwetendheid of nalatigheid geen aanvraag tot het gezamenlijk gezag is ingediend. Dit kan voor lastige situaties zorgen. De moeder oefent dan van rechtswege alleen het gezag uit over de kinderen. Dit in tegenstelling tot gehuwde en geregistreerde partners die wel volgens de wet automatisch het gezamenlijk gezag krijgen over hun kinderen.

Volgens de nieuwe wet oefenen de moeder en de erkenner vanaf de geboorte van het kind het gezamenlijk gezag uit over dat kind wanneer hij of zij het kind vóór de geboorte heeft erkend. Wanneer het kind pas na de geboorte wordt erkend, oefenen de moeder en de erkenner pas vanaf de dag van erkenning het gezamenlijk gezag over het kind uit.

Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer. Het automatisch krijgen van gezamenlijk gezag na erkenning zal alleen van toepassing zijn als de erkenning is gedaan na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. De verwachting is dat de wet in de loop van 2021 in werking treedt.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden