De coronacrisis, omgangsregelingen en alimentatie

Gepubliceerd op: 31 maart 2020

De coronacrisis roept veel vragen op over de omgang en de alimentatie. Moeten de regelingen en afspraken nog worden nagekomen? Ons antwoord: ja, in beginsel wel. Ons advies: wees redelijk en probeer samen tot een oplossing te komen.

Sinds een paar weken staat alles op z’n kop. Scholen zijn dicht, misschien werkt u wel thuis of oefent u een cruciaal beroep uit. Wanneer u gescheiden bent en kinderen heeft, is het bij de uitvoer van de omgangsregeling onder normale omstandigheden soms al passen en meten met elkaar. In de huidige situatie is het een ware uitdaging. Sommige ouders willen uit angst voor besmettingsgevaar hun kinderen liever niet meer naar de andere ouder laten gaan. Maar ook onder de huidige omstandigheden dient u zich zoveel mogelijk aan de afspraken te houden. Als de kinderen gezond zijn en ook de ouders zich goed voelen, laten de overheidsregels het toe dat de kinderen volgens afspraak bij beide ouders verblijven. Voor kinderen is het ook van belang dat zoveel mogelijk de omgangstructuur wordt aangehouden zoals ze gewend zijn.

Ook over de alimentatieverplichting komen veel vragen binnen. Wat nu als uw inkomen door de coronacrisis is gedaald, moet u dan nog wel de alimentatie betalen? Veel ondernemers zien hun inkomsten dalen. Volgens de Wet kan bij een wijziging van omstandigheden de rechter worden verzocht de alimentatie te wijzigen. Op dit moment is het nog niet goed in te schatten of een gang naar de rechter zin zal hebben, omdat we niet weten of de slechtere financiële situatie tijdelijk zal zijn. Bovendien zijn de rechtbanken wegens de coronacrisis gesloten. Alimentatiezaken zijn niet als urgent aangemerkt en worden op dit moment niet behandeld. Ook voor alimentatiezaken geldt dat u niet zonder overleg kunt stoppen met betalen.

Zowel voor de omgangs- als alimentatieregelingen geldt dat u mogelijk belang heeft om onder de huidige omstandigheden (tijdelijk) andere afspraken te maken. Het is dan ook van belang dat u zich flexibel naar elkaar opstelt. Blijf met elkaar in gesprek en probeer er samen zo goed mogelijk uit te komen. Levert dit problemen op, neem dan contact op met een advocaat-mediator.   

VQ Advocaten kunt u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden