alimentatie

Echtscheiding: nieuwe fiscale regels

Gepubliceerd op: 7 januari 2020

Nieuwe fiscale regels per 1 januari 2020 hebben ook gevolgen voor een echtscheiding.

Zoals bekend is de duur van de partneralimentatie voor scheidingen die plaatsvinden na 1 januari 2020, gewijzigd van 12 jaar naar 5 jaar (uitzonderingen daargelaten). Echter, ook fiscaal gezien gaan er nieuwe regels gelden voor de partneralimentatie, nu de aftrek voor betaalde partneralimentatie wordt beperkt in 2020.

De partneralimentatie was in 2019 nog aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 52%. De alimentatiegerechtigde moet hetzelfde bedrag als belastbaar inkomen in de aangifte inkomstenbelasting opnemen.

In 2020 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd. Dat betekent dat de inkomens die in de 52% belastingschijf vielen, hier nadeel van zullen ondervinden. Immers als iemand € 1.000,00 partneralimentatie voldoet, is er nu nog sprake van 52% aftrek, ongeveer € 480,00, terwijl bij een aftrek tegen 37% bedraagt het bij te dragen bedrag € 630,00 dat maakt nogal uit.

De lagere en middeninkomens krijgen weliswaar ook 37% aftrek, maar die zitten tevens in de belastingschijf van 37%, zodat zij hier geen nadeel van ondervinden. De hogere inkomens gaan het wel merken. 

Daarnaast heeft de fiscale wijziging gevolgen voor de inkomsten uit eigen woning en ook het belaste inkomen van ondernemers en zelfstandigen wordt hierdoor beïnvloed. In het geval u nadere informatie wenst over de fiscale wijzigingen en de consequenties die dat voor u heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten via 0186-614477 of via info@vq-advocaten.nl.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling