Gevaar op de werkplek

Gepubliceerd op: 7 juni 2019
Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2013:BY8866) oordeelde dat de zorgplicht van de werkgever niet een absolute waarborg is voor de bescherming van de werknemer tegen gevaar van arbeidsongevallen, ook niet als die werkzaamheden bijzondere risico’s van ongevallen meebrengen, maar toch is de werkgever al snel aansprakelijk voor door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade. (vgl Hoge Raad 12 december 2008 LJN BD3129).

Art. 7:658 BW eist een hoog veiligheidsniveau van de werkruimte, werktuigen en gereedschappen alsmede van de organisatie van de werkzaamheden en vereist dat de werkgever het op de omstandigheden van het geval toegesneden toezicht houdt op behoorlijke naleving van de door hem gegeven instructies. (vgl Hoge Raad 11 april 2008 LJN BC9225).

Ook rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2016:8451) achtte de werkgever aansprakelijk omdat de werkplek onvoldoende veilig was en niet aan de zorgplicht was voldaan, aanwezige risico’s hadden beperkt kunnen worden. En opnieuw Gerechtshof te Den Haag 21 mei 2019 (zaaknummer 200.237.113/01): “Dat op de werkgever de bewijslast van de toedracht van het ongeval rust en zijn, op de aard van het ongeval – zoals het zich heeft voorgedaan – toegespitste verplichtingen heeft nagekomen.”

VQ Advocaten kunt u o.a. helpen bij:

Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2020

Arbeidsrecht | NieuwsWetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2020Gepubliceerd op: 8 juli 2019Het arbeidsrecht blijft in beweging. Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd (Wet werk en zekerheid, de WWZ) en de nieuwe wijzigingen staan alweer...

Uitspraak d.d. 21 mei 2019 Hof Den Haag (letsel in supermarkt)

Arbeidsrecht | Letselschade | NieuwsUitspraak d.d. 21 mei 2019 Hof Den Haag (letsel in supermarkt)Gepubliceerd op: 5 juli 2019In hoger beroep is de werkgever aansprakelijk voor de schade ten gevolge van een val van werkneemster in een supermarkt, na het doen van privé...

Nieuwe Wet herziening partneralimentatie

Familierecht | NieuwsNieuwe Wet herziening partneralimentatieGepubliceerd op: 2 juli 2019Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. Op basis van deze wet wordt de alimentatietermijn in de basis verkort tot de helft van de...

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Laat ons u helpen.

VQ Advocaten

Het advocatenkantoor heeft een team van gespecialiseerde advocaten die een specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgerond.

Contact

Gegevens

West-Voorstraat 1
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Tel.: 0186-614477

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Privacyverklaring