Gepubliceerd op: 9 augustus 2023

De technische ontwikkelingen gaan de laatste tijd heel hard waarvan Artificial Intelligence een goed voorbeeld is. Inmiddels is WhatsApp de normaalste zaak van de wereld. In de ontwikkeling daarvan zijn WhatsApp-berichten, met name in de zin van bewijs van bepaalde stellingen, in uitspraken aan de orde gekomen. Zo ook in de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag d.d. 25-04-2023 (met vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2023:831). Het betrof in deze zaak een geschil met betrekking tot een arbeidsongeval. Werkneemster had haar hoofd gestoten tegen de punt van een, volgens werkneemster, scherp metalen handvat van één van de koelkasten. De werkgever althans de verzekeraar van de werkgever, had de aansprakelijkheid afgewezen. Vervolgens heeft de kantonrechter in eerste aanleg geoordeeld dat de toedracht van het arbeidsongeval niet kan komen vast te staan op alleen de eigen verklaring van de werkneemster.

In hoger beroep komt aan de orde dat werkneemster heeft geappt met haar vriend. Onder andere heeft zij geappt dat zij “net keihard me harses gestoten”.  De Whatsapp-berichten staan verder niet ter discussies dat het Hof uitgaat van de feitelijke juistheid daarvan. Tevens acht het Hof de medische klachten van de werkneemster in overeenstemming met hetgeen zij in het Whatsapp-bericht heeft aangegeven, namelijk duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Mede op grond daarvan acht het Hof het niet onmogelijk dat het ongeval zich heeft voorgedaan zoals door de werkneemster is aangegeven. Daarbij heeft het Hof ook aangegeven dat van de werkneemster niet kan worden verlangd dat zij aantoont wat de toedracht of de oorzaak van het ongeval is geweest. Op grond hiervan is het Hof tot het oordeel gekomen, en dan met name door het genoemde Whatsapp-bericht, dat het arbeidsongeval heeft plaatsgevonden in de uitoefening van de werkzaamheden van de werkneemster.

Uit de uitspraak van het Hof volgt dat zelfs op grond van een Whatsapp-bericht naar een vriend een werkneemster voldoende (in samenhang met de klachten) kan aantonen dat een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. In het geval u advies wenst dan wel juridische bijstand als werknemer of werkgever met betrekking tot een arbeidsongeval, kunt u met ons contact opnemen.

Bent u een arbeidsongeval overkomen? Of heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Dan kunt u met ons kantoor daarvoor contact opnemen via 0186-614477 of info@vq-advocaten.nl.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling