Kapitaliseren of contante waarde berekenen

Gepubliceerd op: 2 oktober 2019

Als een letselschade wordt afgewikkeld, wordt ook gekeken welke schade de benadeelde in de toekomst zal lijden, bijvoorbeeld omdat de benadeelde in de toekomst langdurig huishoudelijke hulp nodig heeft, of als hij blijvend verlies van verdienvermogen heeft.

Wanneer bij letselschade ook toekomstschade moet worden vergoed, wordt dat als volgt berekend. Eerst wordt uitgerekend welke schade hij of zij per jaar lijdt. Daarna wordt deze jaarschade vermenigvuldigd met een rekenfactor. Eenvoudig weergegeven komt het erop neer dat wanneer iemand een bedrag van bijvoorbeeld € 100,- vandaag vastzet, dit bedrag middels inflatie en renteophogingen in 10 jaar zal zijn gestegen. Of, andersom geredeneerd, wanneer aan diegene een vergoeding dient te worden verleend die over 10 jaar bijvoorbeeld € 100,- waard is,  vandaag een bedrag van bijvoorbeeld € 85,- worden voldaan. Middels inflatie en rente-ophogingen zal dit bedrag over 10 jaar inderdaad € 100,- waard zijn. Deze wijze van berekening van de toekomstige schade heet contante waardemethode of kapitaal mutatiemethode. Bij deze berekeningsmethodiek wordt de totale reeks van (verwachte) jaarschades gekapitaliseerd, waarbij er vanuit gegaan wordt dat het op de vergoeding ineens te realiseren rendement wordt gegeneerd uit de belegging van de som in depot bij een bank. Het rendement waarmee bij de kapitalisatie rekening wordt gehouden kan worden gezien als een min of meer zeker te verwachten opbrengst op het kapitaal c.q. op de schadevergoeding, waarmee dan ook een deel van de schade kan worden gecompenseerd.

Helaas is de rentestand al jaren erg laag, zodat beter een andere wijze van beleggen kan worden overwogen.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling