Langlopende letselschadezaken

Gepubliceerd op: 2 november 2021

Ten gevolge van een bedrijfsongeval, een aanrijding, hondenbeet, of een ander soortgelijk ongeval kan er letsel ontstaan bij betrokkenen. De meeste slachtoffers nemen een jurist of advocaat in de arm en deze zal zich dan als belangenbehartiger melden bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. De afwikkeling van zo’n letselschadezaak kan, afhankelijk van de aard van het letsel en andere omstandigheden, bij licht letsel bijvoorbeeld drie tot zes maanden duren maar bij middelzwaar en zwaar letsel zelfs langer. Denk hierbij aan een periode van een jaar tot zelfs enkele jaren. De afwikkeling van letselschadezaken kan dus lang duren.

Het onderzoek

Een letselschadezaak die langer dan twee jaar duurt wordt door de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) een langlopende letselschadezaak genoemd. In de media, in de Tweede Kamer, in de letselschadebranche en in de literatuur wordt gediscussieerd over de afwikkeling van letselschadezaken en de wijze waarop dat proces verbeterd kan worden. De behoefte bestond aan een breed onderzoek naar kenmerken van langlopende letselschadedossiers, zodat inzichtelijker wordt waar verbetering gezocht zou kunnen worden. Minister van Justitie en Veiligheid gaf in 2018 de Letselschade Raad opdracht om te onderzoeken waarom de afwikkeling van letselschadezaken soms te lang duurt (langer dan twee jaar). Vervolgens heeft De Letselschade Raad in december 2018 diverse universiteiten, organisaties en onderzoeksbureaus gevraagd een onderzoeksvoorstel te doen. Uiteindelijk heeft de begeleidingscommissie van het onderzoek gekozen voor het onderzoeksvoorstel van de Universiteit Utrecht (UU). De UU is gevraagd om onderzoek te doen naar de kenmerken van letselschadezaken die langer dan twee jaar duren. Het bedoelde onderzoek werd gedaan onder leiding van mevrouw mr. dr. R. Rijnhout, die samenwerkte met bedrijfskundig adviesbureau Q-Consult Progress Partners.

Alle brancheverenigingen die aangesloten zijn bij De Letselschade Raad, de belangenbehartigers aan de zijde van de benadeelde partij, alsmede de vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA) en De vereniging van advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn op de hoogte gebracht van het onderzoek. Het onderzoek bestond uit verschillende delen. Er werd literatuuronderzoek verricht, aansprakelijkheidsdossiers van verzekeraars werden bestudeerd en benadeelden werden ondervraagd door middel van een vragenlijstonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek werden vervolgens doorgesproken met zowel gedupeerden (met interviews) als professionals (tijdens een focusgroep bijeenkomst). Het onderzoek werd uiteindelijk afgerond op 10 juli 2020.

Onderzoeksresultaten

Uit de resultaten van het onderzoek komt onder andere naar voren dat er niet één partij als schuldige partij kan worden aangewezen. Ook blijkt dat er meerdere redenen zijn waarom een letselschadezaak lang duurt. Genoemd wordt bijvoorbeeld de duur omtrent de medische eindtoestand, discussies over de hoogte van de schade (met name het verlies verdienvermogen/arbeidsvermogen) en de (medische) causaliteit. Ook blijkt de bereidheid van beide partijen om goed samen te werken op basis van vertrouwen en empathie effect te hebben op het tijdsverloop.

Kamer LLZ

De onderzoeksresultaten hebben er onder meer voor gezorgd dat er een speciale kamer werd ingesteld, namelijk de Kamer Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ). De Kamer LLZ is toegankelijk voor partijen die zich willen melden voor een efficiënte geschilbeslechting in langlopende letselschadezaken. Partijen kunnen zich er alleen melden, als er instemming is van zowel de aansprakelijke verzekeraar als de letselschadeadvocaat of belangenbehartiger. Het oordeel van de Kamer LLZ is bindend voor beide partijen, dit betekent dat er juridisch rechtsgevolgen aan verbonden worden en dat partijen dus niet van het oordeel mogen afwijken; de inhoud van de uitspraak en het bedrag waarmee de zaak is beslecht, worden niet openbaar gemaakt.

Juridische bijstand nodig?

Mocht u er als benadeelde partij niet uitkomen met de verzekeraar van de aansprakelijke partij en u wilt voorkomen dat de afronding van uw zaak lang op zich laat wachten, neem dan contact op met ons kantoor. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden om uw letselschade te verhalen en helpen u daar graag bij.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling