Mondkapjesplicht op de werkvloer

Gepubliceerd op: 30 april 2021

Inmiddels is in de tijd van de pandemie op verschillende plaatsen een mondkapjesplicht van toepassing. Zo kan de mondkapjesplicht ook op de werkvloer van toepassing zijn. De rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld over de vraag of een werknemer aan een mondkapjesplicht is gehouden indien de werkgever dat heeft ingesteld. Het is dan voornamelijk de vraag of het instellen van een mondkapjesplicht door hun werkgever valt onder het instructierecht van de werkgever zoals is bepaald in artikel 7:660 BW.

In de kwestie waarover de kantonrechter heeft geoordeeld betrof het een banketbakkerij. De werkgever heeft vanaf 13 oktober 2020 een mondkapjesplicht ingesteld, echter de betreffende werknemer weigerde een mondkapje te dragen. De werkgever heeft vervolgens aangegeven dat indien de werknemer geen mondkapje draagt, de loonbetaling zal worden opgeschort tot het moment dat de werknemer alsnog een mondkapje zal dragen. Tevens is de werknemer op non-actief gesteld. Werknemer is hier niet mee akkoord gegaan en heeft een kort geding-procedure ingesteld en gevorderd dat hij wederom tot het werk wordt toegelaten en het salaris wordt betaald.

In het kort geding komt de kantonrechter tot het voorlopige oordeel dat de werkgever de mondkapjesplicht mocht invoeren en de werknemer die instructie van de werkgever moest respecteren. Tevens was het op grond daarvan de werkgever toegestaan het loon op te schorten en de toegang tot het werk te ontzeggen tot het moment dat de werknemer alsnog aan de mondkapjesverplichting zou voldoen. In deze zaak heeft de kantonrechter een aantal belangen afgewogen. De belangen van de werknemer zijn de persoonlijke levenssfeer, hinder en ongemak, alsmede gezondheidsrisico’s, althans zo had de werknemer aangevoerd. Het belang van werkgever is een veilige werkomgeving en bescherming van het bedrijfsbelang, mede gezien werkgever een banketbakkerij is. De kantonrechter komt in zijn overweging tot de conclusie dat de effectiviteit van mondkapjes ter discussie kan worden gesteld, echter gedurende de pandemie kan bijdragen aan de gezondheid en veiligheid. Daarbij had de werkgever het belang om binnen het bedrijf één lijn te trekken en niet voor verschillende werknemers andere regels in te stellen. Het was de werknemer overigens toegestaan om tijdens zijn werkzaamheden op de transportbus geen mondkapje te dragen. Dit resulteerde in dat de werknemer voor 80-90% geen mondkapje hoefde te dragen.

Indien u de volledige uitspraak wenst te lezen kunt u die vinden door middel van de vindplaats https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:21.

Indien u vragen heeft over instructies en omstandigheden tijdens de pandemie en de gevolgen daarvan, kunt u met ons kantoor contact opnemen.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling