Na Deliveroo ook een arbeidsovereenkomst bij Uber

Gepubliceerd op: 22 september 2021

Eerder dit jaar is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat bezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst was ook aan de orde met betrekking tot Uber en de chauffeurs.

Arbeid

De rechtbank stelde vast dat de chauffeurs arbeid voor Uber verrichten. Immers zij vervoeren via de Uber app passagiers en voor diezelfde Uber app ontvangt Uber een percentage. Van belang is dat de vervoersdiensten de kern van de activiteiten van Uber zijn.

Loon

Voor de arbeid welke de chauffeurs verrichten, ontvangen de chauffeurs een vergoeding. De rechtbank heeft hierbij overwogen dat de benaming van de uitbetaling niet van belang is, echter is vastgesteld dat de chauffeurs een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Gezagsrelatie

De rechtbank stelde vast dat er ook sprake is van een gezagsverhouding. Weliswaar wordt het één en ander volledig via de Uber app geregeld, echter door middel van die app bestaat er wel het bedoelde gezag over de chauffeurs. Zo bepaalt Uber de voorwaarden, de verdeling van de ritten, en de prijs. Daarbij kunnen ook prestaties en weigering van ritten van invloed zijn op het al dan niet ritten mogen blijven verzorgen en Uber zal bij klachten van klanten zelf daar een oplossing voor vinden en daarover beslissen.

Gezien het bovenstaande komt de rechtbank tot het oordeel dat er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen de chauffeurs en Uber. Tevens is geoordeeld dat de cao taxivervoer van toepassing is.

Uber gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Zodra het Hof uitspraak heeft gedaan, stellen wij u door middel van onze informatiebank daarvan op de hoogte. Voor wat betreft de uitspraak met betrekking tot de Deliveroo bezorgers verwijzen wij u naar de publicatie op 19 februari 2021 op onze informatiebank.

Bron: www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling