Nieuwe wet verdeling pensioen bij scheiding (per 1 januari 2022)

Gepubliceerd op: 5 maart 2021

Naar alle waarschijnlijkheid treedt per 1 januari 2022 de nieuwe wet verdeling pensioen bij scheiding in werking. Weliswaar behouden partners net als onder het huidige recht aanspraak op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen, maar de ex-partner krijgt na 2022 een eigen zelfstandig recht op pensioen, ook wel ‘conversie’ genoemd.

Dat betekent dat de standaard vereveningsmethode zoals die nu geldt niet meer zal worden toegepast.. In het huidige systeem is conversie ook mogelijk, maar hiervan wordt in de praktijk weinig gebruik gemaakt. Conversie wordt eigenlijk alleen in scheidingen waarbij sprake is van een groot leeftijdsverschil tussen de partners toegepast, omdat in die gevallen de kans aannemelijk is dat een van de partners nooit zijn recht op het pensioen van de ex-partner kan effectueren. Bij een leeftijdsverschil van 25 jaar tussen ex-partners is de oudste partner immers al 92 als de jongste partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De wettelijke regels over de verdeling van pensioenen bij scheidingen zijn redelijk ingewikkeld. Een van de belangrijkste verschillen is dat het pensioen niet meer afhankelijk is van de situatie van de premieplichtige. Een besluit om later met pensioen te gaan, heeft dan geen invloed meer op de ex-partner. Ook is van belang dat door het ontstaan van een zelfstandig pensioenrecht het pensioen na overlijden van de ex-partner, niet terugvloeit aan de pensioengerechtigde.

Het reikt te ver om in dit artikel uitgebreid in te gaan op de verschillen en overeenkomsten tussen de huidige wet en de toekomstige wet. Indien u nadere informatie wenst over de verdeling van het pensioen bij scheiding, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten via 0186-614477 of via
info@vq-advocaten.nl.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden