Ontwikkelingen op het gebied van ouderverstoting

Gepubliceerd op: 18 februari 2021

5 februari stond er een groot interview in de Volkskrant met familierechter en voorzitter van het Expertteam Ouderverstoting, Cees van Leuven. Volgens Cees van Leuven worden scheidingen waarbij ouderverstoting plaatsvindt, niet goed herkend en onvoldoende aangepakt. Bij ouderverstoting verliest het kind na de scheiding één van de ouders. Het Expertteam sprak met kinderen en volwassenen die met ouderverstoting te maken hebben gehad. Zij zijn op latere leeftijd minder goed in staat relaties aan te gaan en hebben hier vaak nog jaren therapie voor. De gevolgen voor ouders die zijn verstoten en de kinderen zelf zijn enorm. 

Een speciaal team van experts uit verschillende disciplines (recherche, psychologie, psychiatrie, rechter) moet complexe echtscheidingen beter laten verlopen. Ze bieden hulp, stellen afspraken op en op basis daarvan doet de rechter uitspraken. Als een ouder zich niet houdt aan wat de rechter heeft beslist, dan kan er als uiterst middel een speciale agent in burger worden ingezet. Deze gaat naar de ouder toe en waarschuwt dat dit de laatste kans is voordat er overgegaan wordt op strafvervolging.

Het adviesrapport van het Expertteam is hier te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/04/bijlage-1-adviesrapport-expertteam-ouderverstoting-complexe-omgangsproblematiek-januari-2021

In het programma Scheiden zonder Schade werd een webinar gegeven over ouderverstoting, waarin ook Cees van Leuven en o.a. minister Sander Dekker en André Rouvoet aan het woord kwamen over dit onderwerp. Dit webinar is terug te kijken via https://live.dutchwebinar.com/webinarouderverstoting

Cees van Leuven stelt dat scheidingsbemiddeling in een vroeg stadium de gang naar de rechter kan voorkomen. Als familierechtadvocaten kunnen wij dit alleen maar beamen. Een conflict tussen twee partners is geen louter juridische strijd. De onderlaag is veelal niet juridisch. Een procedure biedt hiervoor geen oplossing en leidt vaak tot een onherstelbare breuk. Juist door bemiddeling kan vroegtijdig hulpverlening en oplossingen worden gezocht voor wat is gebroken of gekwetst, voor verdriet en rouw. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan. Bemiddeling (wij noemen dit mediation) is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure.

Mochten partners niet bemiddelbaar zijn en een procedure daardoor onvermijdelijk is, zijn we erg benieuwd naar de stappen die naar aanleiding van het advies van het Expertteam Ouderverstoting gemaakt worden.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden