Schadelijke stoffen (zoals chroom 6)

Gepubliceerd op: 1 oktober 2021

Tijdens het verrichten van werkzaamheden kunnen werknemers worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Het is niet altijd gemakkelijk te bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen die schadelijke stoffen en de klachten welke werknemers ontwikkelen. Met betrekking tot Chroom 6 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een uitspraak gedaan. De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat Nedtrain aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Op grond hiervan dient Nedtrain de materiële en immateriële schade wegens aantasting in de persoon op andere wijze te vergoeden. De hoogte van de schadevergoeding is niet vastgesteld en daarvoor is aangegeven dat de schade definitief moet worden vastgesteld in een schadestaatprocedure. Overigens werd in die zaak ook een beroep gedaan op materieel werkgeverschap op grond van artikel 7:658 lid 4 BW en 7:611 BW. Die vorderingen heeft de rechtbank afgewezen. Desalniettemin bestaat er aldus wel een schadevergoedingsplicht op grond van artikel 6:162 BW.

De uitspraak kunt u vinden door de vindplaats ECLI:NL:RBZWB:2021:4706.

In dergelijke kwesties is het vaak moeilijk te bewijzen dat sprake is van aansprakelijkheid. Vele onderzoeken en rapporten gaan daaraan vooraf. Voorts zal er dan ook een juridische beoordeling moeten plaatsvinden. Reden waarom het zeer wenselijk is om een in dergelijke zaken juridische bijstand te krijgen. Ook voor wat betreft de hoogte van de schade is het van belang dat daarvan een goede schadestaat wordt gemaakt. Zoals ook in bovengenoemde zaak het geval is geweest, zal dan in sommige zaken voor het bepalen van de schade een separate schadestaatprocedure aanhangig moeten worden gemaakt.

Indien u terzake van bovengenoemde problematiek of andere beroepsziekte(n) juridische bijstand wenst, kun u met ons kantoor contact opnemen. Ook voor het voeren van schadestaatprocedures kunt u bij ons terecht.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden