Schadelijke stoffen (zoals chroom 6)

Gepubliceerd op: 1 oktober 2021

Tijdens het verrichten van werkzaamheden kunnen werknemers worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Het is niet altijd gemakkelijk te bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen die schadelijke stoffen en de klachten welke werknemers ontwikkelen. Met betrekking tot Chroom 6 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een uitspraak gedaan. De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat Nedtrain aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Op grond hiervan dient Nedtrain de materiële en immateriële schade wegens aantasting in de persoon op andere wijze te vergoeden. De hoogte van de schadevergoeding is niet vastgesteld en daarvoor is aangegeven dat de schade definitief moet worden vastgesteld in een schadestaatprocedure. Overigens werd in die zaak ook een beroep gedaan op materieel werkgeverschap op grond van artikel 7:658 lid 4 BW en 7:611 BW. Die vorderingen heeft de rechtbank afgewezen. Desalniettemin bestaat er aldus wel een schadevergoedingsplicht op grond van artikel 6:162 BW.

De uitspraak kunt u vinden door de vindplaats ECLI:NL:RBZWB:2021:4706.

In dergelijke kwesties is het vaak moeilijk te bewijzen dat sprake is van aansprakelijkheid. Vele onderzoeken en rapporten gaan daaraan vooraf. Voorts zal er dan ook een juridische beoordeling moeten plaatsvinden. Reden waarom het zeer wenselijk is om een in dergelijke zaken juridische bijstand te krijgen. Ook voor wat betreft de hoogte van de schade is het van belang dat daarvan een goede schadestaat wordt gemaakt. Zoals ook in bovengenoemde zaak het geval is geweest, zal dan in sommige zaken voor het bepalen van de schade een separate schadestaatprocedure aanhangig moeten worden gemaakt.

Indien u terzake van bovengenoemde problematiek of andere beroepsziekte(n) juridische bijstand wenst, kun u met ons kantoor contact opnemen. Ook voor het voeren van schadestaatprocedures kunt u bij ons terecht.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling