Stormschade

Gepubliceerd op: 1 maart 2022

Afgelopen tijd hebben we tot 2 maal toe te maken gehad met flinke stormen. Eerst Eunice die met windkracht 12 heeft huisgehouden en vervolgens Franklin, die wellicht nog heviger was.

Stormschade is over het algemeen gedekt door de verzekeraar. Schuttingen die omvallen, bankjes die wegwaaien kunnen worden geclaimed bij de verzekeraar.

Maar hoe zit het met ernstige ongevallen, waarbij een derde als gevolg van het omvallen van jouw boom ernstig letsel oploopt? Voor het vaststellen van aansprakelijkheid moet worden gekeken of de zorgplicht met betrekking tot het onderhoud van die boom is geschonden. Als vaststaat dat een boom van de gemeente is omgevallen en er al meerdere meldingen bij de gemeente zijn gedaan over de onveiligheid van deze boom of als er verzoeken zijn ingediend om de boom om die reden te verwijderen, zal schending van de zorgplicht eerder worden aangenomen, dan in het geval er een zware storm over Nederland raast en er een gezonde boom omvalt. Immers, in dat laatste geval wordt als snel aangenomen dat er sprake is van overmacht.

Uit geldende jurisprudentie blijkt dat wie na een ongeval als gevolg van een omvallende boom zijn schade wenst te verhalen, zal allereerst moeten bewijzen dat de eigenaar van de boom niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Dat kan worden vastgesteld door deskundigen, die de conditie van de boom kunnen bepalen.

De schade van een omvallende boom kan alleen op de eigenaar van de boom worden verhaald als de eigenaar van de boom nalatig is geweest met andere woorden indien de eigenaar een verwijt valt te maken over het onderhoud van de boom. Meestal zal dit in een rechterlijke procedure moeten worden vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze letselschade advocaten. Zij kunnen u nader adviseren over de mogelijkheden.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling