Toename bijtincidenten met honden

Gepubliceerd op: 10 augustus 2021

Sinds maart 2020 wordt ons land geteisterd door het COVID-19 virus. Allerlei verschillende maatregelen, genomen door de overheid, passeerden de revue. Ook is er eind 2020 een avondklok ingesteld geweest in Nederland, waarbij het tijdelijk niet toegestaan werd dat men na ’s avonds 21:00 uur en later na ’s avonds 22:00 uur niet meer naar buiten mocht, tenzij daarvoor een legitieme reden was. Baasjes van honden mochten nog wel na die tijdstippen buiten komen om hun hond uit te laten.

Toen die avondklok werd ingesteld groeide het aantal huishoudens met een hond. Er werd massaal een pup aangeschaft om zo tóch na de genoemde tijdstippen buiten te mogen zijn. Bijna één op de tien Nederlanders schafte een pup aan. Een deel hiervan schafte een pup aan via broodfokkanalen. Deze honden hebben door het ontbreken van de benodigde socialisatie onvoldoende meegemaakt en dit zorgt ervoor dat er veel honden zijn die ernstige gedragsproblemen kunnen gaan ontwikkelen. [1]

Volgens een al wat ouder artikel in het AD [2] was er in 2016 in de Hoeksche Waard al sprake van een explosie van het aantal incidenten met bijtende honden. In 2014 werden er bij de politie ‘slechts’ 14 gevallen gemeld, daar in 2016 er 40 meldingen zijn gedaan bij de politie.

Experts van brancheorganisaties Dibevo en SPDD zijn bang dat door de uitbraak van het COVID-19 virus een toename zal zijn in het aantal bijtincidenten. De versoepelingen van de coronamaatregelen zorgt ervoor dat er weer meer mensen buiten zijn terwijl de pups door de lockdown geen training gekregen hebben en de baasjes vaak ook onervaren zijn en zelf ook niet goed weten hoe ze de pup op de juiste manier moeten opvoeden. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat de honden vaak niet (goed) luisteren met als mogelijk gevolg meer bijtincidenten.

In de meeste gevallen (75%) zijn de honden niet aangelijnd, denk hierbij aan losloopgebieden waar de honden vrij rond kunnen lopen en helaas dus ook vrij spel hebben om ‘makkelijker’ een toevallige voorbijganger te bijten.

Juridisch kader

Op grond van de wet is het hondenbaasje op basis van artikel 179 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek als bezitter van een dier aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Dus als u bezitter bent van een hond en bijvoorbeeld tijdens het uitlaten heeft uw hond een bijtincident met een andere hond of met een voorbijganger, dan bent u voor de door de hond aangerichte schade, aansprakelijk. Om te voorkomen dat u zelf voor de vergoeding van deze schade moet opdraaien, adviseren wij u om een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren af te sluiten. Deze verzekeraar kan dan aangesproken worden door het slachtoffer (behoudens eigen schuld van het hondenbaasje).

 Juridische bijstand

Mocht u graag willen weten waar u recht op heeft indien u slachtoffer bent geworden van een bijtincident, neem dan tijdig (binnen vijf jaar) contact op met ons kantoor. Wij staan u graag bij om uw schade bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij voor u te verhalen.

[1] website Letselschade.nu

[2] website AD

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling