Voetballen en aansprakelijkheid

Gepubliceerd op: 17 maart 2022

Tijdens een voetbalwedstrijd komt de sliding (tackle) veelvuldig voor. Soms kan een sliding bij de tegenstander tot ernstig letsel leiden. Indien sprake is van ernstig letsel hoeft dat niet altijd te betekenen dat ook daarmee de onrechtmatigheid van de gemaakte sliding vaststaat.

De Hoge Raad heeft in de uitspraak d.d. 11 juni 2021 aangegeven dat er bij sport- en spelsituaties een verhoogde drempel bestaat voor het aannemen van aansprakelijkheid. Tijdens sport en spel horen nu eenmaal onhandige handelingen en bestaat er in de meeste sporten daarbij contact. Het is in sport- en spelsituaties vaak lastig vast te stellen wat er precies is gebeurd. Het één en ander gebeurt namelijk heel snel en bij het gebrek aan videobeelden is men afhankelijk van wat getuigen over een situatie kunnen verklaren. Tegenwoordig zijn er wel vaak beelden beschikbaar (denk aan filmpjes met telefoon), maar zelfs dan is het niet altijd duidelijk en voor verschillende uitleg vatbaar. Het is dan nog steeds lastig te bepalen wat er precies is gebeurd.

In deze kwestie heeft de Hoge Raad het arrest van het Gerechtshof niet vernietigd. De Rechtbank en het Gerechtshof waren beide tot de conclusie gekomen dat de sporter die de sliding had gemaakt niet buitensporig onrechtmatig heeft gehandeld. Daarmee kwam de onrechtmatigheid en de aansprakelijkheid niet vast te staan. De Hoge Raad heeft benadrukt dat de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel in sport- en spelsituaties van toepassing blijft. De Hoge Raad heeft daarbij nog aangegeven dat een verzekering een oplossing zou kunnen zijn. Daar dit nu nog niet van toepassing is, is het op zijn zachtst gezegd zeer vervelend voor degene die het letsel heeft opgelopen en aanzienlijke schade heeft geleden. Aan de andere kant is het maatschappelijk belang van sport en spel en de ontspanning die het met zich meebrengt ook belangrijk. Als bij elk letsel de aansprakelijkheid zou komen vast te staan, zou dit afbreuk doen aan het beoefenen van sport en spel. De uitspraak is geheel te lezen door middels van de vindplaats ECLI:NL:HR:2021:857.

Indien u vragen heeft over sport en recht zoals aansprakelijkheid bij sport- en spelsituaties of arbeidsrechtelijke aspecten in de sport, kunt u met ons kantoor contact opnemen.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling