Vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden

Gepubliceerd op: 8 oktober 2021

Uit de uitspraak van Kifid (het financiële klachteninstituut) blijkt dat een rechtsbijstandsverzekerde ook recht heeft op vrije advocaatkeuze voor het buitengerechtelijk traject. De betreffende rechtsbijstandsverzekeraar stelde zich op het standpunt dat er geen sprake was van vrije advocaatkeuze, omdat er geen gerechtelijke procedure had plaatsgevonden. De geschillencommissie van Kifid heeft geoordeeld dat ook voor het buitengerechtelijk traject vrije advocaatkeuze geldt. Het Kifid noemt daarbij ook de uitspraak van 14 mei 2020 van het Europese hof van Justitie. In die uitspraak is aangegeven dat het begrip ‘gerechtelijke procedure’ ruim moet worden uitgelegd. Onder een procedure moet worden verstaan een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een gerechtelijke instantie betrokken is of kan worden betrokken bij het starten van deze procedure of na afloop ervan. In navolging hiervan ziet het Kifid aldus ook aanknopingspunten om dit toe te passen op de Nederlandse praktijk van rechtsbijstandverzekeringen. De verzekeraar heeft beroep ingesteld. Daarover is nog geen uitspraak gedaan. De uitspraak van het Kifid kunt u vinden door middel van de navolgende link:

https://www.kifid.nl/kifid-rechtsbijstandverzekeraar-dient-advocaatkosten-voor-buitengerechtelijke-procedure-te-vergoeden/

Indien u een geschil heeft en u op grond van uw rechtsbijstandverzekering vrije advocaatkeuze wenst, kunt u voor de mogelijkheden met ons kantoor contact opnemen. Zowel voor een procedure als voor het buitengerechtelijk traject, zoals bemiddeling, onderhandeling of mediation. 

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling