Vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden

Gepubliceerd op: 8 oktober 2021

Uit de uitspraak van Kifid (het financiële klachteninstituut) blijkt dat een rechtsbijstandsverzekerde ook recht heeft op vrije advocaatkeuze voor het buitengerechtelijk traject. De betreffende rechtsbijstandsverzekeraar stelde zich op het standpunt dat er geen sprake was van vrije advocaatkeuze, omdat er geen gerechtelijke procedure had plaatsgevonden. De geschillencommissie van Kifid heeft geoordeeld dat ook voor het buitengerechtelijk traject vrije advocaatkeuze geldt. Het Kifid noemt daarbij ook de uitspraak van 14 mei 2020 van het Europese hof van Justitie. In die uitspraak is aangegeven dat het begrip ‘gerechtelijke procedure’ ruim moet worden uitgelegd. Onder een procedure moet worden verstaan een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een gerechtelijke instantie betrokken is of kan worden betrokken bij het starten van deze procedure of na afloop ervan. In navolging hiervan ziet het Kifid aldus ook aanknopingspunten om dit toe te passen op de Nederlandse praktijk van rechtsbijstandverzekeringen. De verzekeraar heeft beroep ingesteld. Daarover is nog geen uitspraak gedaan. De uitspraak van het Kifid kunt u vinden door middel van de navolgende link:

https://www.kifid.nl/kifid-rechtsbijstandverzekeraar-dient-advocaatkosten-voor-buitengerechtelijke-procedure-te-vergoeden/

Indien u een geschil heeft en u op grond van uw rechtsbijstandverzekering vrije advocaatkeuze wenst, kunt u voor de mogelijkheden met ons kantoor contact opnemen. Zowel voor een procedure als voor het buitengerechtelijk traject, zoals bemiddeling, onderhandeling of mediation. 

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden