Wegbeheerdersaansprakelijkheid

Gepubliceerd op: 26 april 2022

Een voetganger valt over een stoeprand dat 34 mm uitsteekt boven het trottoir aan de gracht in Amsterdam. Bij dit ongeval heeft de voetganger letsel opgelopen, namelijk een breuk aan haar linkerschouder. De gemeente Amsterdam wordt aansprakelijk gesteld. De voetganger verwijt de gemeente dat de weg niet voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mochten worden gesteld. Zij wijst erop dat dit temeer geldt omdat de ernstige oneffenheid zich voordoet op een plaats waar voetgangers verwacht mogen worden, waarbij de kans groot is dat deze voetgangers als gevolg van de verkeerssituatie onvoldoende onoplettendheid zullen betrachten op eventuele oneffenheden op het trottoir en de gemeente met relatief simpele, goedkope en weinig bezwaarlijke maatregelen had kunnen wegnemen. Wat de voetganger betreft is de gemeente daarom als wegbeheerder aansprakelijk voor haar val en de daaruit voortvloeiende schade.

De Rechtbank is van oordeel dat de opstaande trottoirband niet een gebrek in de weg oplevert waarvoor de gemeente aansprakelijk is. Het is een feit van algemene bekendheid dat trottoirs oneffenheden kunnen vertonen. Een voetganger dient er daarom op bedacht te zijn dat er hoogteverschillen kunnen zijn. Dit geldt temeer in een oude binnenstad zoals Amsterdam. Het hoogteverschil van 34 mm is naar het oordeel van de Rechtbank in dit geval niet zodanig groot dat voetgangers daarmee redelijkerwijs geen rekening hoeven te houden. Op grond hiervan wordt de vordering van de voetganger afgewezen door de Rechtbank.

Meer informatie over deze uitspraak vindt u op:  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:1600.

Indien u vragen hebt over wegbeheerdersaansprakelijkheid, kunt u contact met ons kantoor opnemen.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling